Staldens betydning for stress hos grise

Hvad tilbyder stalden til holdstyring, og grisens adfærd i forhold til stress?

Staldens betydning for stress hos grise

   

I de første dage af livet har pattegrise ikke brug for meget plads. Men de vokser hurtigt, og dermed vokser deres behov for plads også. Hvis pattegrise skal kæmpe for adgang til ressourcer, såsom soens yver, kan aggression og konkurrence blive et problem. Det fører til stress hos de svagere stifæller, særligt i store kuld. Spaltegulve øger desuden behovet for eksterne varmekilder og kan føre til uønsket adfærd.

   

Overbelægning er ikke et stort problem i farestalden, men det er bestemt en væsentlig stressfaktor, hvis det forekommer hos de ældre grise, og derfor skal det altid undgås. Men hvad har det med farestalden at gøre?

Korrekt holdstyring er nødvendig for at undgå overbelægning efter fravænning. For er der for mange faringer i farestalden, bliver det et problem at finde plads til grisene i smågrisestalden og videre i slagtegrisestalden. Derfor er holdstyring med brunstsynkronisering et vigtigt redskab til at forhindre overbelægning efter fravænning.

Læs mere om holdstyring og ensartet fravænning

   

Sørg for et godt stimiljø til pattegrise_Mindsker aggression_Ceva

Fototekst: Sørg for et godt stimiljø. Overbelægning og et fattigt stimiljø fører til stress og øger risikoen for uønsket adfærd såsom halebid. Halm og andre beskæftigelsesmaterialer gør det muligt for pattegrise at udtrykke deres naturlige adfærd. Ikke desto mindre skaber disse materialer deres egne hygiejne problemer.

  

Stress er påvirket af aggression, afvigende adfærd og fattige stimiljøer

  
Aggression og unormal adfærd er både årsagen til og resultatet af stress hos pattegrise.

  

En vis grad af aggressiv adfærd er normal hos pattegrise; faktisk er noget aggression en leg mellem stifæller. Aggression reguleres i kuldet af to faktorer:

  • mulighed for at trække sig fra situationen
  • mulighed for at ændre sin adfærd.

   

Når pattegrise forsvarer sig selv, bliver aggression på en måde en vane og tjener til at etablere en rangorden. Men når en stifælle er forsvarsløs, er aggressionsbyrden større, og der opstår stress, hvilket efterlader pattegrisen med en større risiko for at blive offer for aggression. Det er grunden til, at mindre pattegrise i uens kuld bliver udsat for aggression fra stifæller.

    

Formålet med aggressiv adfærd er i flere tilfælde at skabe en rangorden og ikke at såre andre grise. Normalt kan pattegrisen, der tabte, signalere, at den giver adgang til ressourcer ved at bevæge sig væk. Men har pattegrisen ikke plads eller mulighed for at bevæge sig væk, må den blive i situationen, og så risikerer den at dø.

   

På den måde kan aggressionen i stien eskalere, hvilket fører til generel stress og mere aggression. Et eksempel kan være, hvis der ikke er nok patter i forhold til kuldets størrelse, så opstår aggression oftere, og den aggressive adfærd bliver mere intens.

   

FIND UD AF MERE OM STRESS I FARESTALDEN

Sådan minimerer du stress hos pattegrise

Årsager til stress hos pattegrise i farestalden

Sygdommes betydning for stress hos pattegrise

Medarbejdernes indvirkning på griseadfærd og stress

Kilder

Kilder til "Stress i farestalden" (pdf)

    

Tilbage til toppen