Juridisk information

Juridisk information for hjemmesiden: www.ceva.dk

I. Juridisk information for hjemmesiden: www.ceva.dk
 
Dette website (herefter kaldet ”hjemmesiden”) er autoriseret af:
 
CEVA Animal Health A/S 
Porschevej 12

DK-7100  Vejle
 
CVR-nr. 27210392 
 
Tlf.: + 45 70200283 
Fax: +45 70200683
 
E-mail: cevadanmark@ceva.com 
 
Ansvarlig for offentliggørelse: Lisa Pontoppidan – adm direktør. 
 
Denne hjemmeside er hosted af: Clever Age 
Denne Hjemmeside er designet og skabt af: Clever Age 
 
Brug af hjemmesiden er underlagt nedennævnte vilkår og betingelser. 
 
Ved at benytte denne hjemmeside, accepterer du nærværende betingelser for brug, som du bekræfter, at du har læst, forstået og accepteret i deres helhed. 
 
Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, beder vi dig undlade at benytte hjemmesiden. 
 
II.  Brug af hjemmesiden 
Før du benytter hjemmesiden, så læs omhyggeligt de vilkår og betingelser vist nedenfor.
Ved at benytter hjemmesiden anerkender du, at du accepterer disse betingelser.
Ved at indtaste hjemmesidens adresse, accepterer web-brugere (herefter ”bruger”) at respektere reglerne defineret nedenfor: 
 
Brug af indholdet af hjemmesiden 
Vi bestræber os på at holde indholdet på hjemmesiden ajour og at give brugerne nøjagtige oplysninger. Ikke desto mindre vil brugerne blive klar over, at transmission af data og information via Internettet ikke kan betragtes som fuldstændig teknisk pålidelig, da disse data cirkulerer på tværs af en lang række forskellige typer af netværk. Således kan vi ikke garantere for nøjagtigheden af ​​data på denne hjemmeside. Eventuelle fejl eller udeladelse bør anmeldes ved at sende en besked til følgende e-mail-adresse: cevadanmark@ceva.com 
 
Alle, der bruger hjemmesiden på en måde, der ikke er i overensstemmelse med ånden i indholdet som det blev skrevet, og som krænker disse betingelser på nogen måde kan kan idømmes bøde, der er fastsat i straffe- og civilret. 
 
Adgang til hjemmesiden 
Adgang til tjenesten er ved PC forbundet til et telenet som giver adgang til hjemmesiden i henhold til kommunikationsprotokoller anvendt på tværs af internettet. 
 
Vi gør alt for at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, men vi kan ikke gøres ansvarlige, hvis hjemmesiden af en eller anden grund bliver utilgængelig. 
Bemærk, at for vedligeholdelse, opdatering og andre årsager, navnlig af teknisk karakter, kan adgangen til hjemmesiden blive afbrudt. 
Vi kan på ingen måde gøres ansvarlig for disse afbrydelser eller for enhver konsekvens for brugeren for hans manglende mulighed for at benytte hjemmesiden. 
 
Ændringer af hjemmesiden eller dens indhold 
CEVA SANTE ANIMALE forbeholder sig retten til at ændre og/eller fjerne hele eller en del af de ydelser eller hjemmesidens indhold uden forudgående varsel. 
 
Hyperlinks på hjemmesiden 
Hyperlinks på hjemmesiden, kan lede brugeren videre til forskellige partneres hjemmesider. 
 
CEVA har ikke har udøvet kontrol af eksterne hjemmesider, som linker til vores hjemmeside, eller noget af ​​deres indhold eller de oplysninger de indeholder. 
Brugeren har det fulde ansvar for brug af disse eksterne websites. 
 
 
III. Immaterielle rettigheder 

Registrerede varemærker 
De varemærker/elementer, der anvendes på denne hjemmeside er enten ejet af CEVA Animal Health eller dets moderselskab CEVA SANTE ANIMALE og brugeren har alene ret til at se indholdet af hjemmesiden. 

 
Adgang til hjemmesiden giver udelukkende brugeren rettigheder til at se hjemmesiden. 
 
Ved at lægge denne hjemmeside online, giver vi ikke rettighed til at anvende de nævnte varemærker. Et sådant brug må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ​​disse varemærker. 
 
 
Copyright/Design og modeller/Patenter 
www.ceva.com hjemmesiden er en immateriel ejendom som er beskyttet af loven om
immateriel ejendomsret. 
 
Alle dele af denne hjemmeside (tekst, grafik og lyd) er den eksklusive ejendom CEVA SANTE ANIMALE, og dette selskab alene er berettiget til relevante immaterielle rettigheder og markedsføringsrettigheder. Virksomheden tilbyder Ingen licens, eller nogen andre rettigheder end retten til at se hjemmesiden. 
 
Alle disse elementer er beskyttet af dansk lovgivning og internationale konventioner relateret til ophavsret, mønstre, modeller og patenter. 
Reproduktion og/eller præsentation af disse elementer er tilladt alene til orientering
til strengt personligt og privat brug. 
 
Især er det forbudt at gengive nogen af ​​siderne fra denne hjemmeside på et website, der ikke tilhører CEVA. 
 
Anmodninger om tilladelse skal ske til følgende e-mail adresse: cevadanmark@ceva.com 
 
Copyright 
Alle vores hjemmesider er beskyttet af copyright © således at alle rettigheder til reproduktion, præsentation, tilpasning og formidling er reserveret. 
 
 
IV. Private data 
Behandling private data
CEVA kan bede brugere om at afgive personlige oplysninger (navn, adresse, e-mail-adresse, profession). 

 
Brugeren har ret til at ændre og slette alle personlige data videregivet via en cookie eller en tilmeldingsblanket. For at effekture denne ret, skal brugeren skrive til følgende e-mail adresse: cevadanmark@ceva.com 
 
Eventuelle ændringer eller sletninger bliver effektueret så hurtigt som muligt efter 
modtagelsen af ​​din anmodning. 
 
CEVA henleder opmærksomheden på det faktum, at visse oplysninger, som ikke svarer til personoplysninger, og som ikke identificerer dig specifikt kan gemmes på vores servere (søgemaskine informationer, IP-adresse, osv.) 
 
Brugeren er informeret om, at når han besøger vores hjemmeside, kan en cookie blive automatisk installeret på hans browser. 
 
En cookie er et stykke tekst, som ikke indeholder oplysninger til at identificere brugeren, men som gør det muligt at gemme oplysninger til browsing på hjemmesiden (viste sider, dato og set tidspunkt, etc.). 
 
Vi bruger disse cookies til statistik og dermed forbedre kvaliteten af ​​hjemmesiden. 
Din browser indeholder en funktion, der gør det muligt at blokere cookies. Denne 
funktion vil ikke forhindre dig at forbinde til vores hjemmeside, men det kan forårsage 
nogen forsinkelse ved downloading af sider. 
 
Persondata om brugeren bliver brugt af CEVA og kan videregives til tredjepart, navnlig til andre selskaber, der er medlemmer af gruppen. Hvis brugeren har nogen indvendinger mod dette, kan han skrive til e-mail adressen ovenfor. 
 
Sikkerhed 
Vi har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, vi forvalter mod hændelig eller forsætlig manipulation, mod tab af data eller ødelæggelse, og også mod adgang til data af uautoriserede personer. 
 
Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver konstant opdateret, efterhånden som teknologien udvikler sig. 
 
Hvis du har spørgsmål om anvendelsen af ​​dine private data, kan kontakte cevadanmark@ceva.com med enhver anmodning om oplysninger, forslag eller klage. 
 
V. Ansvar 
Det er forbudt at anvende hjemmesiden eller kommunikationstjenester til at sende kædebreve, junk mail, spam eller gentagne eller uopfordrede beskeder (kommercielle eller andet), at indsamle, på hvilken som helst måde, oplysninger om tredjemand, navnlig på e-mail-adresser, uden samtykke fra de berørte tredjeparter, til at skabe eller bruge falsk identitet, at forfalske en e-mail-adresse eller en side overskrift, eller at forsøge at vildlede tredjemand på nogen måde med hensyn til identiteten af ​​ afsender eller kilden til budskabet, om at fremsende alt upassende indhold som defineret og nævnt nedenfor i "upassende indhold", til at sende ethvert element indeholdende virus eller enhver komponent, der kan være skadelige eller ødelæggende for hjemmesiden eller til tredjemand eller i strid med loven, til at forsøge og få adgang til de udbudte tjenester, andre konti, computersystemer systemer eller netværk forbundet til tjenesten på ​​hjemmesiden på en uautoriseret måde, ved brug af forskellige passwords eller andre midler.
 
Upassende indhold omfatter alle sprog, kommentarer, bemærkninger og billeder der af CEVA betragtes som værende uanstændigt, svigefuldt, ulovligt, racistisk, ærekrænkende eller består af chikane, krænker rettighederne for tredjeparts rettigheder eller begrænser og/eller forhindrer andre brugeres anvendelse af fora eller chatrum tilgængelige via hjemmesiden. 
 
Anvendelsen af ​​hjemmesiden, dens tjenester og ethvert element eller oplysninger 
indhentet via hjemmesiden, er den enkelte brugers ansvar. 
 
CEVA giver ikke internet brugeren garanti af nogen slags, udtalt eller stiltiende, 
med hensyn til kvaliteten af ​​de tjenester der udbydes på hjemmesiden eller deres forretningsmæssige kvalitet, eller om resultatet lever op til brugerens forventninger.
Endvidere kan CEVA ikke holdes ansvarlig for eventuelle manglende resultater ved 
hjemmesiden og/eller software, der anvendes eller downloades fra hjemmesiden, for
tab af data eller tjenesteydelser som følge af manglende overholdelse af tidsgrænser, ændringer, suspension eller afbrydelse af hjemmesidens tjenester, for den nøjagtighed, kvalitet eller art af oplysninger indhentet gennem hjemmesidens tjenester; 
ej heller for konsekvenserne af direkte eller indirekte transmission af virus via vores servere. 
 
CEVA kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle direkte eller indirekte skader, 
herunder navnlig tab af fortjeneste, af kundekredsen, af data, tab af immaterielle aktiver, tabt arbejdsfortjeneste eller andet tab eller skade,  opstået som følge af brugen af ​​eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller manglende tilgængelighed på hjemme-siden.
Med hensyn til privat indhold leveret af brugere, som defineret nedenfor, afviser CEVA 
al ansvar for tilstedeværelsen af ​​et sådant indhold i chatrum eller enhver anden diskussion tjeneste. 
 
Ethvert privat indhold, uanset om det består af udtalelser, erklæringer, anbefalinger eller synspunkter, repræsenterer kun brugerne og på ingen måde CEVA’s holdninger. 
 
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke forvaltes og/eller er redigeret af CEVA. 
Vi har ingen som helst kontrol over de oplysninger, produkter eller tjenester der tilbydes af disse andre hjemmesider, og vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider. 
 
Du accepterer at kompensere CEVA og at garantere CEVA mod ethvert søgsmål om ansvar, anvendelse, tab, omkostninger, tab af indtjening, tab af data og enhver anden direkte eller indirekte skade som følge af overtrædelse på internettet fra brugerens side indenfor rammerne af ​​de nuværende vilkår og betingelser. 
 
 
VI.  Gældende ret - retskreds
Vilkår og betingelser for brug er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, som ikke er løst ved en mæglingsprocedure vil blive indbragt for de danske domstole. 
 
Skulle nogle af ​​bestemmelserne i disse vilkår og betingelser erklæres ugyldige eller uden virkning, bør denne bestemmelse fortolkes på en måde, der så vidt muligt afspejler parternes hensigter og de resterende bestemmelser vil blive betragtet som gældende. 
 
Ikke-anvendelse eller fravær af et eventuelt krav om anvendelse af CEVA af nogen af ​​bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller af en rettighed, vil på ingen måde fortolkes som et afkald fra CEVA medmindre det udtrykkeligt er meddelt skriftligt.
 
VIII.  Ændringer i vilkår og betingelser 
CEVA SANTE ANIMALE forbeholder sig ret til at ændre de nuværende vilkår og betingelser vedrørende brug af hjemmesiden, til enhver tid, især for at tage  hensyn til eventuelle nye regler eller lovgivning eller for at forbedre brugerens oplevelse af siden. 
Sådanne ændringer i anvendelsen af ​​hjemmesiden vil blive inkluderet i disse betingelser og vilkår. 

Tilbage til toppen