Medarbejdernes indvirkning på griseadfærd og stress

Ro og god planlægning begrænser stress i farestalden

Medarbejdernes indvirkning på griseadfærd og stress 

  

I samspillet mellem mennesker og grise i farestalden passer mottoet: ”jo mindre, jo bedre”. Det er en god rettesnor til at begrænse stress i farestalden.

  

Arbejdet i farestien begynder med den gode håndtering af ​​søerne. At flytte søer til farestierne er en opgave, du bør overlade til medarbejdere med erfaring, fordi de bevarer en rolig opførsel, er tålmodige og undlader at råbe. De udfører i det hele taget arbejdet i stilhed. Roen har en overraskende effekt på søer, som i rolige omgivelser adlyder af egen vilje.

   

Grise er meget følsomme dyr, så hvis noget er irriterende for dig, er det sandsynligt også for grisene, og det kan forårsage stress.

  

TIPS TIL AT MINDSKE STRESS I FARESTALDEN

Når man gør rent, kontrollerer fodertrug og håndterer pattegrise o.lign., er det vigtigt at arbejde effektivt, men roligt og stille uden de store bevægelser.

Forbereder du alt, hvad du skal bruge på forhånd, undgår du at håndtere pattegrisene mere end én gang.

Ved injektioner kan du begrænse håndtering af grisene. Har du mulighed for at bruge medicin, der er godkendt til at blande og derved mindske antallet af injektioner fra to til én, har du reduceret omfanget af håndtering og i sidste ende også stress.

Begræns færdsel i farestalden.

  

Som bekendt er færdsel rundt i stalden bekymrende i forhold til spredning af eventuel smitte mellem stier og mellem staldafsnit. Færdsel skal begrænses, for det kan skabe uro og føre til stress. Kun mennesker, der har et ærinde i stalden, bør være i stalden.

   

Det betyder ikke, at farestalden skal efterlades uden opsyn. Tværtimod skal pattegrise og søer være vant til at se mennesker. Desuden er det vigtigt for medarbejderne at holde øje med sygdomme og andre problemer.

   

Hvordan påvirker håndtering af pattegrise stress?

I perioden før fravænning skal vigtige arbejdsopgaver i forhold til pattegrisene udføres. Nogle af de vigtigste er:

   

  • Kastrering
  • Halekupering
  • Evt. tandslibning
  • Evt. øremærkning
  • Coccidiose forebyggelse
  • Jerntilskud

   

Læs mere om jern til pattegrise

Hver af disse opgaver er en stressfaktor i sig selv. Det er velkendt, at kastration fører til et forbigående fald i mælkeindtaget og giver andre symptomer på stress. Det samme kan siges om halekupering og tandslibning. Selvom disse arbejdsopgaver udføres kyndigt, kan pattegrisene opleve det som stressende.

   

Det er sandsynligt, at griseproduktionen i fremtiden vil bevæge sig i retning af en hands-off tilgang. Det giver mening ud fra et stressperspektiv, og det er det, vi bør sigte efter.

    FIND UD AF MERE OM STRESS I FARESTALDEN

Sådan minimerer du stress hos pattegrise i farestalden 

Årsager til stress hos pattegrise i farestalden 

Sygdommes betydning for stress hos pattegrise 

Staldens betydning for stress hos grise 

   

Kilder

Kilder til "Stress i farestalden" (pdf)

   

Tilbage til toppen