Vælg dyreart

Ceva Santé Animale er et veterinært medicinalfirma med stor erfaring i en lang række terapeutiske områder både inden for produktionsdyr og kæledyr.

Eksperticeområder

CEVA-gruppen nyder bred anerkendelse inden for en række terapeutiske områder

  • Hunde og katte: Adfærd, kardiologi, smerteterapi
  • Svin:  Antibiotika, vacciner, reproduktionsstyring
  • Drøvtyggere: Antibiotika, vacciner, smerteterapi, reproduktionsstyring

Tilbage til toppen