Hvorfor begrænse kuldudjævning i grisestalden?

Begræns kuldudjævning og opnå bedre smittebeskyttelse

Flyt grisene mindst muligt og beskyt grisene bedre mod smitte

Brugen af kuldudjævning er vigtig at begrænse af flere grunde. Når du flytter grisene rundt, risikerer du at flytte eventuel smitte med rundt i stalden og mellem staldafsnit (figur 2).

Samtidig kan flytning af grise være stressende for dem, og stress forringer grisenes immunforsvar og kan forringe deres velfærd. Du bør derfor minimere flytning af grise efter faring. Det betyder også, at du bør begrænse brugen af opsamlingssøer.

Få gode råd om holdstyring

Holdstyring og ensartet fravænning

Stress i farestalden                                                                                                                            

                                                             

 

Sammenblanding af grise

ØGER risikoen for smitte markant.

Smitten stiger markant ved sammenblanding af grise_Ceva

Flytning af grise kuldvis

MINDSKER risikoen for smitte

Kuldvis flytning af grise mindsker smitterisikoen_Ceva

Figur 2. Forskel på smitterisikoen ved sammenblanding og kuldvis flytning. De røde grise illustrerer grise, der bærer på en smitte. De grønne er raske grise. Figuren viser, hvordan smitte spredes, når syge grise bliver flyttet rundt.

God smittebeskyttelse har ingen kontakt mellem staldafsnit_Ceva

Illustration: Undlad generelt kontakt mellem staldafsnit og mellem forskellige aldersgruppe, da ældre grise/søer ofte huser mere smitte end yngre grise.

KLIK VIDERE og få mere viden om smittebeskyttelse

God smittebeskyttelse giver stærke grise

Hvad er McRebel?

Hvordan får spædgrise en optimal start?

Råmælk og antistoffers betydning for grisens sundhed

   

Tilbage til toppen