Hvad er McRebel?

Smittebeskyttelse med principperne fra McRebel

Hvad er McRebel?

McRebel er et amerikansk begreb indenfor smittebeskyttelse og står for: Management Changes to Reduce Exposure to Bacteria to Eliminate Losses from PRRS (på dansk: Ændringer i ledelse for at reducere eksponering for bakterier for at mindske tab ved PRRS).

Det betyder i sin enkelthed, at det du og dine medarbejdere gør, skal I gøre, så grisen udsættes for mindst mulig smitte. Det gælder både:

 • inden I går ind i stalden
 • i forbindelse med arbejdet i stalden
 • efter arbejdet i stalden.
mennesker kan smitte grise med influenza Bliv hjemme_Ceva

Selv om McRebel kan forklares enkelt, så er det ikke nødvendigvis enkelt at udføre. Derfor er det en god idé at have procedurer og regler for dig og dine medarbejdere, når I arbejder i stalden. Du kan komme godt i gang ved at være bevidst om, hvordan smitte kan holdes ude af stalden og nede, hvis den er kommet ind:

 • Kør alt ind-alt ud (fyld og tøm sektionen på én gang)
 • Grundig rengøring og desinfektion samt udtørring af stald mellem hold
 • Opvarm stalden før indsættelse. Når udstyr, inventar mm. har ønsket staldtemperatur er stalden tør
 • Hvert staldafsnit har egne redskaber og udstyr, som gøres rent og desinficeres efter brug
 • Mellem hvert hold udskift og desinficer udstyr
 • Sørg for udluftning, så koncentrationen af smitte i luften mindskes. Dog må du ikke ventilere mellem staldafsnit, for sygdomme kan spredes gennem luften
 • Fornuftig udnyttelse af forrum, herunder tøjskifte, vask og desinfektion
 • Er du syg, så bliv hjemme. Mennesker kan smitte grise med influenza.

                   

Få mere viden om

Sygdomme hos grise

                                 

God smittebeskyttelse med en ren og tør vogn_Ceva

  

Rengør smågrisevogne og beskyt grise mod smitte_Ceva
Vask af hænder, støvler og skift af fodtøj er vigtigt for at forhindre smitte i grisestalden_Ceva

Sørg for grundig rengøring af udstyr, redskaber, værktøj og støvler.
På YouTube forklarer Rikke-gry Nielsen fra Ceva's Grise team, hvorfor rengøring af sorterings-/smågrisevogne er vigtig for at undgå at sprede smitte. Og måske du kan blive inspireret af hvordan håndvask og støvlevask bør foregå, og at du skal skifte fodtøj, før du går ind i stalden, og når du går ud igen - KLIK ind på videoerne og få mere viden.

Gennemfør kanyleskifte efter hvert kuld

Det er vigtigt du skifter kanyle ofte, helst mellem hvert kuld i farestalden og hver sti hos vækstgrisene. Ved sygdomsbehandling kan det være en god ide at skifte kanyle mellem hver gris. Bruger du andet udstyr til vaccination eller medicinering, er det også vigtigt at have fokus på, om det er med til at sprede smitte med f.eks. PRRS-virus. Ved vaccination af søer anbefales nåleskifte mellem hver so.

Alt udstyr til vaccination og medicinering bør du vaske og desinficere efter hver brug.  
Generelt skal du have fokus på at optimere hele hygiejnen omkring håndtering af grisene. Virus kan nemlig smitte via en lang række redskaber.

Gå hele proceduren omkring håndtering af grisen efter og overvej, om der eventuelt er noget der kan gøres anderledes. Måske er det tid til at droppe pumpen, f.eks. pumpen til coccidiosebehandling, som mange grise får i munden i løbet af en dag?  

online kursus om smittebeskyttelse SEGES_Ceva

Undgå smitte ved kastration og tandslibning  

Når man kastrerer anbefaler vi, at man har to skalpeller samt en beholder med desinfektionsmiddel i, hvor skalpellerne kan dyppes helt ned imellem hvert kuld. Dvs. hele skaftet skal være dækket af desinfektionsmiddel. Brug skiftevis den ene skalpel til det ene kuld, mens den anden bliver desinficeret i beholderen og er klar til næste kuld.

Tandslibning må ikke gøres rutinemæssigt, kun hvis der er sår på soens yver eller på grisenes hoveder. Hvis tandslibning er nødvendigt, er det vigtigt, personen, der gør det, er uddannet til opgaven. Hvis ikke tandslibning gøres rigtigt, kan bakterier få adgang til grisens kæbe og blodårer. Ultimativt kan grisen dø.

  

 KLIK VIDERE og find ud af mere om smittebeskyttelse

God smittebeskyttelse giver stærke grise

Hvorfor begrænse kuldudjævning?

Hvordan får spædgrise en optimal start?

Råmælk og antistoffers betydning for grisens sundhed

    

Tilbage til toppen