Smittebeskyttelse i grisestalden

God smittebeskyttelse giver stærke grise

God smittebeskyttelse giver stærke grise

For at få stærke grise skal du holde bakterier, virus og parasitter ude af stalden. Spædgrise og pattegrise er særligt sårbare overfor smitte, fordi de endnu ikke har opbygget eget immunforsvar mod de sygdomme, der kan være i et staldmiljø.

Du kan holde eventuel smitte ude af besætningen gennem indretning af staldområdet og gennem fastlagte smittebeskyttende rutiner, også kaldet ekstern smittebeskyttelse. Er smitten inde i besætningen, og det ved man af gode grunde ikke altid, om den er, så kan bl.a. de interne smittebeskyttende procedurer være din redningsplanke.

Samtidigt bør du minimere grisens stress, fordi stress påvirker grisens immunforsvar negativt. I figur 1 ser du en oversigt over faktorer, der påvirker grisen positivt og/eller negativt. Der er mange faktorer og processer at holde styr på, og det er en fin balancegang at give grisen de bedste betingelser tidligt i livet.

Faktorer i stalden der påvirker grisen positivt eller negativt_Ceva

Figur 1. Faktorer der påvirker grisen i stalden positivt og/eller negativt.

Hvad er ekstern smittebeskyttelse?

   
God ekstern smittebeskyttelse indebærer en effektiv barriere mellem omgivelserne og staldene. Derfor skal du ud over indretning af staldområdet, have din opmærksomhed på, hvad der kommer tæt på stalden, eller hvad der skal ind eller i nærheden af stalden bl.a.:

   

  • Køretøjer
  • Gæster
  • Indkøbte dyr
  • Redskaber og værktøj.

   

For hvor har de været henne, før de kommer til din besætning? De kan have smitte med.  

   

Krav til udleveringsvognen_smittebeskyttelse Ceva
Krav til udleveringsrampen_smittebeskyttelse Ceva
Krav til karantænestald_smittebeskyttelse Ceva
Krav for gæster i stalden_smittebeskyttelse Ceva
Krav til ekstern smittebeskyttelse_vilde dyr Daka_Ceva
Smitterisiko ved indkøb_smittebeskyttelse af grise Ceva

  

Hvorfor er forrummet vigtigt?

Forrummet er den sidste barriere, der kan forhindre at smitte kommer ind i stalden. Et rent og ryddeligt forrum er med til at forhindre at smitte bliver slæbt ind i stalden eller ud af stalden og videre til andre staldafsnit, eller ud i samfundet.

 

indretning af forrum for god smittebeskyttelse SEGES

Indretning af forrum på svineproduktion.dk

                                                                                                                                                  

Krav til forrum god smittebeskyttelse Ceva
Forrum kan være smittespredere_Ceva

Forrummet er den sidste barriere inden stalden.
Et rent og ryddeligt forrum har flere fordele, dels mindsker du spredning af smitte og dels giver du dine medarbejdere et bedre arbejdsmiljø. 

   

KLIK VIDERE og få mere viden om smittebeskyttelse

Hvad er McRebel?

Hvordan får spædgrisen en optimal start?

Hvorfor begrænse kuldudjævning i grisestalden?                    

Råmælk og antistoffers betydning for grisens sundhed

Tilbage til toppen