PCV2 hos grise

PCV2 hos grise

Om PCV2 hos grise

Porcine Circovirus type 2 (PCV2) er en virussygdom, der rammer grise i alle aldre. PCV2 er især kendt for påvirkning af vækstgrise og sin store rolle i PMWS. PCV2 er en meget smitsom virus, der ofte findes subklinisk (uden tydelige kliniske symptomer) hos smågrise og slagtesvin. 

    

Subklinisk PCV2 medfører nedsat produktivitet i form af reduceret tilvækst, forhøjet foderforbrug og forhøjet dødelighed1. Dette giver uens grise, hvor vægtspredningen er større end normalt.

    

Generelt er PCV2 en virus, der giver meget forskellige symptomer fra besætning til besætning og fra gris til gris. Ofte kan PCV2 infektion give anledning til eller forværre anden sygdom.

    

PCV2 smitter via kontakt mellem dyrene, via materialer samt via ornesæd.

    

ÅRSAG til PCV2 - og konsekvenser af sygdom

PCV2 kan findes i næsten alle danske besætninger, men konsekvenserne er meget forskellige i hver besætning. Nogle oplever få eller ingen symptomer og kan håndtere virussen udelukkende med god smittebeskyttelse (management), mens andre besætninger oplever større problemer.

    

PCV2 nedsætter grisens immunforsvar og åbner for f.eks andre luftvejssygdomme, heriblandt mykoplasma (almindelig lungesyge), Ap (ondartet lungesyge), influenza og PRRS3. Man ser ofte flere sygdomme på samme tid, og dette betegnes PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex).

    

PCV2 er en tungtvejende del af luftvejslidelser hos klimagrise og slagtesvin. I soholdet kan PCV2 være årsag til flere omløbere, lavere faringsprocent, dødfødte og mumificerede fostre (stenfostre), deraf færre levende fødte og forøget pattegrisedødelighed. Derfor er det vigtigt at have en lav udskillelse af PCV2 igennem hele grisens liv; Fra pattegris til slagtesvin/polt, og fra polt til so.

PCV2 kan gøre grisen sårbar og mere modtagelig for andre luftvejssygdomme.

Læs mere om:

PRRS hos grise

Mykoplasma (almindelige lungesyge)

Influenza hos grise

   

ALMINDELIGE SYMPTOMER på PCV2 smitte

PCV2 er en primær årsag til eller medvirker til flere sygdomskomplekser:

 • PMWS – Postweaning multisystemic wasting syndrome
  Især hos 5-14 uger gamle smågrise. PMWS giver utrivelighed, vægttab, nedsat tilvækst, forøget foderforbrug og forhøjet dødelighed samt komplikationer ved infektioner, hvilket medfører luftvejsinfektion eller tarmbetændelse
 • Reproduktionsforstyrrelser
  Flere omløbere, lavere faringsprocent, mumificerede fostre, dødfødte og svagfødte grise og deraf færre levende fødte
 • PRDC – Porcine Respiratory Disease Complex
  Hoste og vejrtrækningsproblemer hos slagtesvin.
 • PDNS- Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome
  Hudbetændelse med blødninger, der viser sig som pletter fra ca. 1 cm til 5 cm i diameter, især på ben, bagpart og mave. Grisene kan blive nedstemte, optager mindre mængder foder, og dette kan medføre en dødelighed på 50-100% hos grise i alle aldre.

   

Hvad koster smitte med PCV2?

De direkte omkostninger forbundet med PCV2 varierer mellem besætninger. Der er dog en sammenhæng mellem tilvækst og PCV2-niveauet i blodet på ikke-vaccinerede grise. Med en blodprøveprofil i besætningen får du indblik i om det kan betale sig at vaccinere mod PCV2. Både medium og højt niveau af PCV2-udskillelse i klimagrise og slagtesvin har betydning for bundlinjen. 

   

PCV2 KOSTER TILVÆKST

Figuren viser resultaterne af et spansk studie med 172 grise1. Grisenes PCV2-niveau blev målt på blod 4 gange i perioden fra grisene var 3 uger til 21 uger gamle, og målingerne blev sammenholdt med deres gennemsnitlige produktivitet i perioden.   

         

SUBKLINISK PCV2 LIGGER UNDER OVERFLADEN

De kliniske symptomer i besætningen, er ofte kun toppen af isbjerget. Samtlige besætninger med grise, der havde kliniske symptomer på PCV2, havde en større andel af grise med subklinisk PCV2 i forhold til andelen af grise med klinisk PCV22.

    

Hvor stor en andel af grisene, der er positive for subklinisk og klinisk PCV2, vil variere afhængig af tidspunktet for klinisk undersøgelse/prøveudtagning samt mellem hold og besætning.

  

VACCINATION mod PCV2 SKAL KUNNE BETALE SIG

       

PCV2 er kun forbundet med høj dødelig ved direkte PMWS (klinisk PCV2) eller PDNS. Subklinisk PCV2 medfører nedsat tilvækst, forøget foderforbrug og let forøget dødelighed. I sohold medfører PCV2 omløbninger, dødfødte, stenfostre mv. Derudover medfører PCV2-udskillelse (viræmi) i grisene, at de bliver mere modtagelige over for andre infektioner, der kan påvirke deres produktivitet eller reproduktion negativt.

   

Husk din dyrlæge er altid behjælpelig med at vurdere, om du kan forbedre produktionen ved at vaccinere pattegrisene mod PCV2, og om du får det optimale ud af din pattegrisevaccination eller får mere gavn af at vaccinere soholdet.

    

Forebyg PCV2 smitte med smittebeskyttelse og vaccination

   

PCV2 er en virusinfektion, og antibiotika virker kun mod eventuelle sekundære bakterielle infektioner. Derfor er det ekstra vigtigt at fokusere på forebyggelse og smittebeskyttelse i stalden.

    

Med en række forebyggende tiltag, mindsker du risikoen for komplikationer forårsaget af PCV2:

 • Hold altid et højt niveau af smittebeskyttelse, tag eventuelt snakken med din dyrlæge om intern smittebeskyttelse i din besætning
 • Vaccination af alle polte 2 gange ved 26 og 28 uger gamle. Det er vigtigt at der bruges en vaccine som er godkendt til dette formål
 • Hvis der vurderes behov for vaccination af søer, så benyt en vaccine der er indregistreret til at give et højt indhold af råmælksantistoffer
 • Vaccination af patte-/smågrise for at beskytte helt til slagtning.

Få mere viden om, hvorfor råmælk er vigtig for pattegrisen

Råmælk og antistoffers betydning for grisens sundhed

   

Vaccination af smågrise mod PCV2

I samarbejde med din dyrlæge kan du placere vaccinations tidspunktet, så det passer til din besætning. Nogle besætninger fungerer fint med vaccination efter fravænning, men andre oplever, at dette er for sent. Hvis en andel af grisene allerede er smittede på vaccinations tidspunktet, opnår du ikke den fulde effekt af vaccinationen - uanset hvilken vaccine, du anvender.

  

Hvordan diagnosticeres PCV2 hos grise?

Hvis du ikke vaccinerer din besætning, er det en god idé at screene besætningen med jævne mellemrum for at sikre, at du ikke mister omsætning som følge af PCV2.

  

Materiale til indsendelse:

Den korrekte diagnose i syge grise stilles ved påvisning af PCV2 i væv og specifikke forandringer i lymfeknuder.

Materiale til vurdering af udbredelse og niveau af udskillelse af PCV2 (viræmi):

 • Blodprøver (klimagrise, slagtesvin, polte og gylte for at vurdere niveauet)
 • Reb (Spyt opsamling ved nyfravænnede, klimagrise og slagtesvin)
 • Hele fostre, for at undersøge om disse er døde som følge af PCV2 og dermed bevis på reproduktions indflydelse
PCV2 test klimagrise_spytprøve_rebkit_ceva

Hent vejledning til spytprøver/saliva sampling på dansk/in English

  

Serotyper af PCV2
Der findes flere serotyper af Porcin Circo Virus (PCV). Kun PCV2 har en markant betydning for svineproduktionen.

PCV1: Generelt antages PCV1 for ikke at være sygdomsfremkaldende hos grise

PCV2: Vigtig sygdomsfremkaldende virus hos grise

PCV3: Tvivlsomt om den har noget betydning

Genotyper i Danmark
PCV2a – den første PCV2 virus fundet, der forårsager sporadisk sygdom blandt vækstgrisene
PCV2b – efterfølgeren til PCV2a – årsag til PMWS
PCV2c – meget sjældent fundet, første gang i DK i 1980érne
PCV2d – mest almindelige type i dag og årsag til utrivelighed, mindre tilvækst og reproduktionsproblemer
Flere PCV2 typer vil komme til, PCV2e er blandt andet fundet i USA og Mexico.

    

Hvilke sygdomme kan PCV2 forveksles med?

Grise syge af PCV2 kan forveksles med (også kaldet differentialdiagnose) - :

PCV2 kan også forværre ovenstående sygdomme.

    

Test din viden om PCV2

   

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om PCV2 hos grise

   

1. Virker antibiotika mod PCV2?
Nej. PCV2 er en virusinfektion, men antibiotika virker mod eventuelle bakterielle sekundære infektioner.

2. Hvad betyder PCV2 for min produktion?
PCV2 kan påvirke tilvæksten og reproduktionen. Desuden bliver grisene mindre immunologisk modstandsdygtige over for andre infektioner.

3. Bør jeg vaccinere mine smågrise mod PCV2?
En vaccine skal altid kunne betale sig, så vacciner altid kun ved behov. Alle besætninger der ikke vaccinerer smågrisene mod PCV2, bør undersøge med jævne mellemrum for at undgå muligt produktionstab. Vaccination af vækst grisene kan anses som en forsikring for ikke at risikere måneder med reduceret resultater.

4. Hvornår bør jeg vaccinere smågrisene?
Nogle besætninger har gavn af at vaccinere grisene lige efter fravænning, mens andre bør rykke vaccinationen til 3 ugers alderen. Dette afhænger af virus dynamikken i din besætning. Lav en vurdering i samarbejde med din dyrlæge.

5. Bør jeg vaccinere mine polte mod PCV2
Det er en tommelfingerregel at basisvaccinere dine polte mod PCV2. Det kan forebygge et PCV2-reproduktionsproblem i besætningen og sikrer flest levendefødte på 1. lægs søer.

6. Bør jeg vaccinere mit sohold mod PCV2?
At vaccinere søerne kan være med til at sænke mængden af PCV2-virus i soholdet. Vaccination af søer giver råmælksantistoffer til pattegrisene og beskytter dem i den første del af livet. Dette kan være en fordel i nogle besætninger, hvor pattegrise kan blive født med virus i kroppen, hvilket nedsætter levedygtigheden i farestalden. Vaccination af søerne sikrer at der undgås tidlig PCV2 udskillelse (viræmi) blandt pattegrise og smågrise. Det er vigtigt for at opnå fuld effekt af PCV2 pattegrise vaccination at der ikke forefindes tidlig udskillelse af PCV2 blandt pattegrise og klimagrise. En plan for so vaccination mod PCV2 bør udarbejdes i samarbejde med din praktiserende dyrlæge.

   

Kilder:

1 Segales, Joaqhim (2015): "PCV2 viraemia, a load-dependent effect on average daily weight gain". 

2Alarcon et al (2013): "Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England – An economic disease mode"

3Zimmerman, Jeffrey J. (2019): Diseases of swine.

    

   

    

Tilbage til toppen