Influenza

Influenza hos grise.

Om influenza

Influenza er en luftvejssygdom, der rammer mennesker og grise. Det er en meget smitsom sygdom, som giver høj feber (<40°C), hoste og nedsat immunforsvar. Influenza er en zoonose, hvilket vil sige at mennesker og dyr kan smitte hinanden. Derfor skal man være opmærksom på, at medarbejdere og andre i stalden kan smitte grisene og omvendt.

Influenza hos grise ikke sæsonbetinget, og man finder tilfælde hele året. Det skyldes formentlig vores måde at holde grise på, hvor der hele tiden fødes modtagelige dyr, som går tæt sammen med mulige smittebærere. Virussen spreder sig mellem besætninger gennem indkøb af avlsdyr, mennesker i stalden eller via luften til nærliggende gårde (2-10 km. afhængigt af vejrforhold). Influenzavirus overlever bedst i kølige omgivelser, hvilket ses i antallet af sygdomstilfælde hos mennesker efterår og vinter.

Symptomer

Almindelige symptomer på influenza er feber, hoste, anoreksi, nys og udflåd fra trynen (snot). Men der er også påvist en sammenhæng mellem pandemisk influenza og dårligere reproduktionsresultater i form af aborter, flere omløbere og små kuld. Influenza er ofte ledsaget af andre, bakterielle infektioner, som resulterer i øget dødelighed blandt de yngre smågrise, reduceret tilvækst samt aborter hos de drægtige søer på grund af feber. Feberen varer 12-48 timer afhængigt af, hvor hårdt grisen er angrebet.

Årsag 

Influenzavirussen kommer ind via luftvejene og ned i lungerne. Lige så snart virussen er optaget i cellen, formerer den sig. Når cellen dør, frigives viruspartiklerne, der er klar til at smitte nye grise. Allerede efter 24-48 timer kan man se de første mikroskopiske (histopatologiske) tegn på infektion i luftvejene (bronkitis). Virussen holder op med at formere sig efter 5-7 dage, og grisen smitter ikke længere. Herefter begynder vævet at genvinde sin normale anatomi, og efter 14-21 dage ser det ud som før infektionen.

ALMINDELIGE SYMPTOMER

Hos det enkelte dyr:

 • Høj feber (>40°C)
 • Hoste og nys
 • Udmattelse
 • Anoreksi
 • Nedsat immunforsvar - og mere modtagelige for andre sygdomme

Hos avlsdyr pga feber:

 • Svingende reproduktionsresultater
 • Brunstmangel
 • Omløbere
 • Små kuld
 • Kastninger
 • Nedsat sædkvalitet

På besætningsniveau:

 • Akut forløb: Hurtig spredning gennem besætning
 • Endemisk forløb: Særligt hos klimagrise eller slagtesvin

Last update: 02/11/2020

Tilbage til toppen