Influenza hos grise

Grise kan få influenza hele året. Men du kan forebygge smitte.

Om influenza hos grise

Influenza er en luftvejssygdom, der kan ramme alle aldersgrupper af grise i besætningen. Det er en meget smitsom sygdom, som giver høj feber (over 40°C), hoste og nedsat immunforsvar.

Influenza er en zoonose. Det vil sige, at mennesker og dyr kan smitte hinanden. Derfor skal man være opmærksom på, at medarbejdere og andre i stalden kan smitte både søer, klimagrise og pattegrise. Der findes to typer influenza hos grise; klassisk influenza og pandemisk influenza.

Influenza hos grise er ikke sæsonbetinget, og du kan finde tilfælde hele året. Det skyldes formentlig vores måde at holde grise på, hvor der hele tiden fødes modtagelige dyr, som går tæt sammen med mulige smittebærere.

Virussen spreder sig mellem besætninger gennem indkøb af avlsdyr, mennesker i stalden eller via luften til nærliggende gårde (2-10 km. afhængigt af vejrforhold). Influenzavirus overlever bedst i kølige omgivelser, hvilket ses i antallet af sygdomstilfælde hos mennesker efterår og vinter.

Foto: Gris med influenza og vandigt snot på trynen, hvor foder og strøelse klæber sig fast. 

Symptomer på influenza hos grise

Almindelige symptomer på influenza er feber, hoste, anoreksi, nys og udflåd fra trynen (snot). Men der er også påvist en sammenhæng mellem pandemisk influenza og dårligere reproduktionsresultater i form af aborter, flere omløbere og små kuld. Bemærk også de "briller" grisene ser ud til at have, forårsaget af skidt i øjnene fra det snavs, der sætter sig i tåreflådet hos de akut influenzasyge grise.

   

Influenza er ofte ledsaget af andre, bakterielle infektioner, som resulterer i øget dødelighed blandt de yngre smågrise, reduceret tilvækst samt aborter hos de drægtige søer på grund af feber. Feberen varer 12-48 timer afhængigt af, hvor hårdt grisen er angrebet.

Symptomer på influenza hos grise:

- Hos den enkelte gris

 • Høj feber (over 40°C)
 • Hoste og nys
 • Udmattelse
 • Anoreksi
 • Nedsat immunforsvar og mere modtagelig for andre sygdomme

- Hos avlsdyr med feber

 • Svingende reproduktionsresultater
 • Brunstmangel
 • Omløbere
 • Små kuld
 • Kastninger
 • Nedsat sædkvalitet

- For besætningen

Akut forløb:
Hurtig spredning gennem besætning

Kronisk forløb:
Særligt hos klimagrise eller slagtesvin

Grise med influenza og vandigt snot hvor foder klæber sig fast

Fotos: 
Akut influenzasyge grise med vandigt snot, hvor foder og snavs klæber sig fast.
Test for influenza med næsesvab bør ske på dette tidspunkt.

Influenza kan forveksles med: 

 • PRRS
 • Mycoplasma hyopneumoniae/Almindelig lungesyge
 • AP/Actinobacillus pleuropneumoniae
 • Svinepest
 • Salmonellose (feber)
Gris med influenza og gulligt snot

Foto: Grise med influenza bliver mere modtagelige for sygdomme forårsaget af blandt andet bakterier. Grisens gullige snot skyldes sandsynligvis smitte med bakterier. På dette tidspunkt er det ofte for sent at teste for influenza ved næsesvab.

Læs mere om PRRS

Læs mere om Mycoplasma

Årsag til influenza hos grise

Influenzavirussen kommer ind via luftvejene og ned i lungerne. Lige så snart virussen er optaget i cellen, deler virussen sig og bliver til flere kopier, som kan smitte nye grise.

Allerede efter 24-48 timer kan man se de første mikroskopiske (histopatologiske) tegn på infektion i luftvejene (bronkitis).

Grisens eget immunforsvar begynder at dæmpe formeringen af virus, og efter 5-7 dage smitter grisen ikke længere. Herefter begynder vævet at genvinde sin normale anatomi, og efter 14-21 dage ser det ud som før infektionen.

Influenzavirus kommer ind via luftvejene og bliver til endnu flere virus der kan smitte nye grise

Influenzatyper og serotyper

Hvilken influenzatype du får diagnosticeret i din besætning, har betydning for den vaccinationsstrategi du og din dyrlæge vælger.

  
Der findes flere influenzatyper, og hver type er inddelt i serotyper. Hos grise ser man typisk den klassiske influenza og pandemisk influenza. En besætning kan være smittet med flere typer eller serotyper på samme tid eller smittet med en ny type siden forrige udbrud.

  

Derfor er det en god idé at indsende prøver til diagnostik for at få bekræftet, hvilken type der er til stede i besætningen. Typen af influenza har betydning for, hvilken vaccine der dækker mod infektion.

  

Diagnostik af influenza

Det er en god idé at screene besætningen med jævne mellemrum for at bekræfte, om der er influenzaudbrud samt eventuelt influenzatype. En besætning kan være smittet med flere typer på samme tid eller med en ny serotype siden sidste udbrud. Typen er afgørende for, hvilken vaccine man skal vælge mod sygdommen.

  

Du kan indsende prøver til diagnostik på et uvildigt laboratorium. Her undersøger de prøverne for virus ved dyrkning eller ved PCR-metoden.

   

Ved at indsende materiale til undersøgelse er du sikker på at få den korrekte diagnose, da flere sygdomme har lignende symptomer.

   

Influenza hos grise forløb af virus og antistoffer

Figur: Influenzavirus formerer sig i celler i luftvejene indtil dag 5-7 efter smitte. På det tidspunkt er antistoffer mod influenza begyndt at blive dannet. Det er kun i de første dage af influenzaforløbet, at grise vil være positive i en test fra næsen.

Materiale til indsendelse (fra akut syge dyr):

 • Lungevæv
 • Næsesvaberprøver (2 min. i næsehule, forsendes i fysiologisk saltvand)
 • Reb (Spyt)
 • Klud fra aftørring af yver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TEST DIN VIDEN OM INFLUENZA HOS GRISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Influenza kan kun testes de første dage af sygdommen herefter er grisen negativ

Foto: I de første 5-7 dage efter smitte med influenza vil grise teste positive i en PCR-test på næsesvab. Herefter kan virus ikke længere påvises.

Forebyg influenza hos grise

Da influenza er en virusinfektion, virker antibiotika kun mod eventuelle sekundære infektioner. Ved nyudbrud kan du behandle med smertestillende (NSAID) ved injektion, men derudover er det vigtigt at fokusere på forebyggelse og smittebeskyttelse i stalden.

Her er det vigtigt at tænke på, hvordan influenza spredes i en besætning. Influenza spredes via luften og ved kontakt med for eksempel snot fra smittede grise. Derfor er det de samme principper for god smittebeskyttelse og hygiejne, du skal have fokus på, som når du eksempelvis kontrollerer PRRS:

Få gode råd om: 

Smittebeskyttelse i grisestalden

 • Vaccination af søer
 • Begræns kuldudjævning
 • Hav strikt sektionering og alt-ind alt-ud ved alle aldersgrupper, både i farestalden, smågrisestalden og slagtesvinestalden. På den måde undgår du at udsætte yngre modtagelige grise for smitte fra ældre smittede grise.
 • Sørg for grundig håndvask og håndsprit, når den samme medarbejder håndterer forskellige aldersgrupper af grise.
 • Redskaber, der har været i kontakt med grisens mund, svælg eller næse, kan sprede influenza. Derfor bør orale pumper som minimum desinficeres mellem hvert kuld i farestalden eller udskiftes med en injektion.
Landbrug og Fødevare podcast om influenza

Hør podcast om influenza fra SEGES

Det er også vigtigt, du forebygger influenza via dit personale, for mennesker kan nemlig smitte grise med influenza. Derfor bør alt personale være vaccineret mod influenza og blive hjemme, hvis de har symptomer på influenza.

Få mere viden om smittebeskyttelse og McRebel principperne:

Hvad er McRebel?

Hvad koster influenza?

At have influenza i en grisebesætning kan være dyrt. Influenza hos grise er ikke forbundet med høj dødelighed, men manglende tilvækst og aborter pga. feber kan alligevel betyde flere omkostninger for griseproducenten. Når grisene har influenza, bliver de mere modtagelige over for andre sygdomme, der måske påvirker deres produktivitet eller reproduktion negativt.

   

Pandemisk influenza påvirker grisens reproduktion

Dårligere reproduktionsresultater er symptomer på pandemisk influenza hos grise, ifølge et tysk studie. Det vil sige, at flere omløbere, små kuld, flere aborter og færre levendefødte kan være et tegn på pandemisk influenza i besætningen1. Typen af influenza har indflydelse på valget af vaccine.

   

Kilde

1Sophie Gumbert, Sebastian Froehlich, Anna Rieger, Julia Stadler, Mathias Ritzmann & Susanne Zoels (2020). Reproductive performance of pandemic influenza A virus infected sow herds before and after implementation of a vaccine against the influenza A (H1N1) pdm09 virus. Porcine Health Management volume 6, Article number: 4. 

FAQ - Spørgsmål og svar om influenza hos grise

 1. Kan min besætning være smittet med flere influenzatyper?
  Ja. Din besætning kan være smittet med en anden type end ved sidste udbrud, eller virussen kan være muteret, så den ser anderledes ud.
 2. Virker vaccinen mod alle typer influenza?
  Nej. Derfor er det vigtigt at kende typen af influenza, før man går i gang med at vaccinere sin besætning.
 3. Hvordan finder jeg ud af, hvilken type influenza der florerer i min besætning?
  Indsend materiale til diagnostik og få testet typen. Ved at teste besætningen med jævne mellemrum, kan du holde øje med, om det er den samme type, eller om den skifter med tiden.
 4. Virker antibiotika mod influenza?
  Nej. Influenza er en virusinfektion, men antibiotika virker mod eventuelle sekundære infektioner.
 5. Hvad betyder influenza for min produktion?
  Influenza påvirker tilvæksten, og et nyt studie påviser en sammenhæng mellem pandemisk influenza og dårligere reproduktionsresultater. Desuden bliver grisene mere modtagelige for andre infektioner (sekundære infektioner).
 6. Hvordan smitter influenza?
  Influenza kan smitte fra gris-gris og menneske-gris. Influenza spreder sig mellem besætninger gennem indkøb af avlsdyr og eventuelt luften, hvis gårdene ligger tæt.

   

Tilbage til toppen