PCV2 hos grise

Om PCV2

Porcine Circovirus type 2 (PCV2) er en virussygdom, der rammer grise i alle aldre. PCV2 er især kendt for påvirkning af vækst dyrene og sin store rolle i PMWS. Det er en meget smitsom virus, der ofte findes subklinisk (uden tydelige kliniske symptomer) hos smågrise og slagtesvin. 

    

Subklinisk PCV2 medfører nedsat produktivitet i form af reduceret tilvækst, forhøjet foderforbrug og forhøjet dødelighed (Segales 2015). Dette giver uens grise, hvor vægtspredningen er større end normalt.

    

Generelt er PCV2 en virus, der giver meget forskellige symptomer fra besætning til besætning og fra gris til gris. Ofte kan PCV2 infektion give anledning til eller forværring af anden sygdom.

    

PCV2 smitter via kontakt mellem dyrene, via materialer, samt via ornesæd.

    

ÅRSAG OG KONSEKVENSER

PCV2 kan findes i næsten alle danske besætninger, men konsekvenserne er meget forskellige i hver besætning. Nogle oplever få eller ingen symptomer og kan håndtere virussen udelukkende med god smittebeskyttelse (management), mens andre besætninger oplever større problemer.

    

PCV2 nedsætter grisens immunforsvar og åbner for f.eks andre luftvejssygdomme, heriblandt mykoplasma (almindelig lungesyge), Ap (ondartet lungesyge), influenza og PRRS (Zimmerman 2019). Man ser ofte flere sygdomme på samme tid, og dette betegnes PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex).

    

PCV2 er en tungtvejende del af luftvejslidelser hos klimagrise og slagtesvin. I soholdet kan PCV2 være årsag til flere omløbere, lavere faringsprocent, dødfødte og mumificerede fostre (stenfostre), deraf færre levende fødte og forøget pattegrisedødelighed. Derfor er det vigtigt at have en lav udskillelse af PCV2 igennem hele grisens liv; Fra pattegris til slagtesvin/polt, og fra polt til so.

     

TEST DIN VIDEN OM PCV2

ALMINDELIGE SYMPTOMER

PCV2 er en primær årsag til eller medvirker til flere sygdomskomplekser:

 • PMWS – Postweaning multisystemic wasting syndrome:
  Især hos 5-14 uger gamle smågrise. PMWS giver utrivelighed, vægttab, nedsat tilvækst, forøget foderforbrug og forhøjet dødelighed samt komplikationer ved infektioner, hvilket medfører luftvejsinfektion eller tarmbetændelse
 • Reproduktionsforstyrrelser
  Flere omløbere, lavere faringsprocent, mumificerede fostre, dødfødte og svagfødte grise og deraf færre levende fødte
 • PRDC – Porcine Respiratory Disease Complex
  Hoste og vejrtrækningsproblemer hos slagtesvin.
 • PDNS- Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome
  Hudbetændelse med blødninger, der viser sig som pletter fra ca 1 cm til 5 cm i diameter, især på ben, bagpart og mave. Grisene kan blive nedstemte, optager mindre mængder foder, og dette kan medføre en dødelighed på 50-100% hos grise i alle aldre.
PCV2 test klimagrise_spytprøve_rebkit_ceva

Hent vejledning til test for PCV2 på dansk/in English:

Materiale til download

   

Kilder:

Segales, Joaqhim (2015): "PCV2 viraemia, a load-dependent effect on average daily weight gain". 

Zimmerman, Jeffrey J. (2019): Diseases of swine.

    

Tilbage til toppen