Ceva Lunge Program (CLP)

Sunde lunger er vigtige for dine grises tilvækst og trivsel

CLP – en økonomisk gevinst for din besætning 

Sunde lunger er en vigtig faktor for trivsel og tilvækst hos slagtegrise. Nedsat tilvækst på grund af lungesyge er lig med dårligere foderudnyttelse og forringet trivsel hos grisene. Med Ceva Lunge Program (CLP) kan du på laboratoriet gratis få undersøgt, hvor sunde lunger dine grise har og dermed finde ud af, hvor du bedst kan sætte ind og forbedre dine resultater.

   

Hvert gram tæller, når det gælder slagtegrise. En høj og ensartet tilvækst er sammen med lavt foderforbrug og trivsel hos grisene med til at holde dine omkostninger nede, og her spiller lungesundhed en afgørende rolle.

    

Kom i gang med CLP 

– sådan gør du som producent/landmand

 • Bed din dyrlæge om at udfylde en rekvisition til lunge-USK.
 • Fra dyrlægen modtager du på mail en kopi af rekvisitionen. 
 • Når du tilmelder slagtesvin til slagteriet, skal du tilføje "30 stk. lunger til USK". Indsend helst mere end 100 grise, for at slagteriet skal have en chance for at udtage 30 lungesæt.
 • Når dine grise afhentes, skal du huske at aflevere den udfyldte USK-rekvisitionen til vognmanden.

- sådan gør du som dyrlæge

LUNGVEMBER 2023

Kampagnen er afsluttet for i år og data er ved at blive analyseret. Vinderen afsløres senere.

Du kan få mere viden om kampagnen her 

Lungvember_CLP_Ceva

Sådan gik det med LUNGVEMBER 2022:

Hvilke grise har de sundeste lunger?

Danmarks sundeste lunger fundet i Vestjylland

CLP Ceva Lunge Program film på YouTube_Ceva

Se på YouTube hvordan en CLP/lunge-USK foregår 

Dårlige lunger koster på bundlinjen

Nedsat tilvækst sidst i vækstperioden for en slagtegris er dyrt. Hvis en slagtegris vokser cirka 50 gram mindre dagligt fra den vejer cirka 60 kg, vil den nå slagtevægten minimum 2 dage senere end forventet. I den periode vil den have ædt minimum 4 FEsv mere. Uens tilvækst er lig med stor spredning på leveringstidspunktet og forstyrrelse af holddriften.

  

Lungesyge hos grise giver lungeforandringer

Griselunger med lungeforandringer forårsaget af lungesyge

Lungesyge hos grise giver lungeforandringer, der påvirker deres tilvækst og trivsel

Fotos: Izsler/Ceva Animal Health

En undersøgelse har vist, at en gris tager 8 dage længere om at nå slagtevægten, hvis den har over 10% forandret lungevæv som følge af almindelig lungesyge (se nedenfor: Paz-Sanches et al., 2021). Derfor koster synlige lungeforandringer på slagtetidspunktet altid på bundlinjen.

  

4 gode grunde til at vælge CLP

Dårlige lunger koster, fordi grisen:

 • tager længere tid om at nå den ønskede slagtevægt
 • har flere foderdage
 • giver mere arbejde til dine medarbejdere
 • forstyrrer holddriften.  
Ceva Hotline fagspecialister kvæg

Hvordan kan du bruge en CLP?

Almindelig lungesyge og ondartet lungesyge påvirker grisens velfærd og produktivitet, men det er svært at kende omfanget i besætningen uden at undersøge lungerne. Ceva Lunge Program (CLP) er en uvildig undersøgelse af dine grises lungesundhed på slagtetidspunktet. Undersøgelsen står Veterinært Laboratorium i Kjellerup for.

I Landbrugsavisen kan du læse om værdien af at undersøge grises lunger

Dyrlæge: Lunge-USK kan være et nyttigt værktøj
(5/9-2022)

Helt konkret bliver 30 af dine slagtegrise undersøgt for forandringer, der kan relateres til almindelig lungesyge (Mycoplasma hyopneumoniae) og ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae) og givet en lungescore. Du får mulighed for at sammenligne lungernes sundhedsniveau med andre besætninger. Og du får mulighed for sammen med din dyrlæge at vurdere, om vaccination mod almindelig lungesyge er det rigtige for din besætning, eller om din nuværende vaccine sikrer en tilfredsstillende lungesundhed målt på lungescoren.

Al data samles i en rapport, der viser tallene i grafer og indekstal, så du nemt får et overblik. På den måde er det et værdifuldt værktøj, når du skal lægge en fremadrettet plan for din besætning. Gentagne målinger over en længere periode gør det samtidigt muligt at følge op på effekten af de enkelte tiltag, så indsatsen altid er så effektiv som mulig.

Lungesygdomme påvirker tilvæksten negativt

Almindelig lungesyge er forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae. Det er en af de mest udbredte typer af lungebetændelse hos grise. Grisene får mange symptomer, mest udtalt er en tør hoste, men dødeligheden er lav. Almindelig lungesyge er årsag til lavere tilvækst, større foderforbrug samt eventuelt dødsfald og udgifter til medicinering.

Læs mere om: 
Almindelig lungesyge 

Ondartet lungesyge er forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae (A.p), men symptomerne afhænger af typen. Kronisk ondartet lungesyge (Ap-lungesyge) giver kroniske lungelæsioner, også kaldet brysthindear, som gør det smertefuldt for grisen at trække vejret og forringer dens tilvækst.

   

Lungelæsioner på slagtetidspunktet er derfor kilde til vigtige informationer om niveauet af dine grises lungesundhed. Med CLP er det muligt at undersøge, hvad der er årsag til lungelidelserne, og samtidig vurdere alvorsgraden af skaderne.

   

Med CLP kan du

 • få synliggjort om din vaccine mod almindelig lungesyge giver værdi for pengene
 • opdage infektioner, der ikke blev opdaget i vækstperioden
 • teste effekten af nye tiltag mod almindelig lungesyge og ondartet lungesyge
 • undersøge om luftvejssygdomme er til stede i en bestemt periode eller på en bestemt årstid
 • få overblik med indeks og grafer over lungeforandringer og sammenholde resultaterne med andre besætninger

Hoster dine grise, eller har grisene brysthindear?

En gris, der er smittet med almindelig lungesyge, vil hoste. Forsøg har vist, at en gris kan hoste fra 2 uger efter, den er smittet med almindelig lungesyge og indtil 11 uger efter. I hele perioden med hoste og mindst 6 uger frem, vil grisen fortsat have synlige lungeforandringer (se nedenfor: Kobisch et al., 1993).

   

Hoste hos grise over tid ved lungesyge

Grise hoster og har lungeforandringer mange uger efter, de er smittet med almindelig lungesyge.   

Ondartet lungesyge får sjældent grisene til at hoste, det gør simpelthen for ondt. Men information om grisen har brysthindear, som veterinærkontrollen på slagteriet rutinemæssigt undersøger grisene for, indikerer, at grisen tidligere har haft ondartet lungesyge.

   

Hoster dine grise, eller har de brysthindear, så er det måske en idé at se nærmere på grisenes lungesundhed.

   

CLP giver specifik vurdering af lungeforandringer

Al data fra de vurderede lunger bliver indtastet i en rapport, der viser tallene i grafer, og som du og din dyrlæge får tilsendt. Heri er udregnet forskellige gennemsnit for besætningen, og det er muligt at sammenholde resultaterne ud fra den geografiske placering af besætningen. Derudover er der en vurdering af det økonomiske potentiale, der vil være, hvis lungesundheden blev forbedret.

    

CLP udregner bl.a. følgende:

 • Gennemsnitlig skade i hele besætningen
  Hvert lungesæt bliver vurderet og får målt den procentvise skadeudbredelse. Herefter udregnes gennemsnittet for samtlige testede lungesæt i besætningen.
 • Gennemsnitlig skade hos syge grise
  Udregnes så et stort antal raske grise i besætningen ikke giver et misvisende billede.
 • Gennemsnitlig antal fortætninger i forreste del af lungerne
  Udregnes for at undersøge, om der tidligere har været almindelig lungesyge i besætningen og anslå omfanget.
 • Indeks for ondartet lungesyge
  Information om tilstedeværelsen af brysthindear, der indikerer, at grisen tidligere har haft ondartet lungesyge og vurdere omfanget af tidligere skader.

Vil du vide mere om CLP?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om CLP. Kontakt os 

    

Kilder:

Paz-Sánchez, Y.; Herráez, P.; Quesada-Canales, Ó.; Poveda, C.G.; Díaz-Delgado, J.; Quintana-Montesdeoca, M.d.P.; Plamenova Stefanova, E.; Andrada, M. Assessment of Lung Disease in Finishing Pigs at Slaughter: Pulmonary Lesions and Implications on Productivity Parameters. Animals 2021, 11, 3604.

M. Kobisch, B. Blanchard, Mf Le Potier. Mycoplasma hyopneumoniae infection in pigs: duration of the disease and resistance to reinfection. Veterinary Research, BioMed Central, 1993, 24 (1), pp.67-77. ffhal-00902107f

Tilbage til toppen