Ceva Lung Program (CLP)

Information om CLP til landmænd

Om CLP

Ceva Lung Program (CLP) er en uvildig undersøgelse af lungernes sundhedsstatus på slagtetidspunktet. Al data samles i en app, der viser tallene i grafer og indekstal, så du nemt får et overblik. Det er et værdifuldt værktøj, når du skal lægge en fremadrettet plan for din besætning.

Med CLP kan du undersøge, om der er Mycoplasma eller Ap lungesyge i din besætning ved hjælp af klinisk lungescoring af slagtesvin. Du kan sammenligne lungernes sundhedsniveau med andre besætninger med lignende sundhedsstatus eller besætninger i lokalområdet. Herefter kan du vurdere, om vaccination mod Mycoplasma er det rigtige for din besætning, eller om din nuværende  vaccine sikrer en tilfredsstillende lungesundhed målt på lungescoren.

MYCOPLASMA OG AP-LUNGESYGE

Almindelig lungesyge er forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo). Det er en af de mest udbredte typer af lungebetændelse hos svin, og grisene får mange symptomer, men dødeligheden er lav. Almindelig lungesyge er årsag til lavere tilvækst, større foderforbrug samt evt. dødsfald og udgifter til medicinering.

Ondartet lungesyge er forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae (A.p), men symptomerne afhænger af typen. Kronisk Ap-lungesyge giver kroniske lungelæsioner (brysthindear), som gør det smertefuldt for grisen at trække vejret og reducerer tilvæksten.

Kroniske lungelæsioner på slagtetidspunktet er kilde til vigtige informationer om lungesundhedsniveauet i en besætning. Med CLP er det muligt at undersøge, hvilken agens der er årsag til lungelidelserne, og vurdere alvorsgraden af skaderne.

Med CLP kan du

 • stille en korrekt diagnose for Mykoplasma og Ap-lungesyge
 • opdage tidligere lavgradige infektioner, der ikke blev opdaget i vækstperioden
 • teste effekten af nye tiltag mod mykoplasma og Ap-lungesyge
 • undersøge om luftvejssygdomme er tilstede i en bestemt periode eller årstid
 • få overblik med indeks og grafer og sammenholde resultaterne med andre besætninger

Sådan gør du:

 1. Find USK-rekvisitionen HER
 2. Bed dyrlægen udfylde den. Tilføj "Mykoplasma" i feltet "Specielt ønskes undersøgt for" og "Iflg. aftale m. Ceva - faktura sendes til michael.albin@ceva.com"
 3. Dyrlægen sender rekvisitionen til labkjellerup@seges.dkmichael.albin@ceva.com og landmanden, som afleverer den til vognmanden, når grisene afhentes.
 4. Skriv "30 stk. lunger til USK" ved tilmelding af slagtesvinene til slagteriet.

VURDERING AF RESULTATERNE

Al data fra de vurderede lunger bliver indtastet i en app, der viser tallene i grafer. Herefter udregnes forskellige gennemsnit for besætningen, og det er muligt at sammenholde resultaterne ud fra den geografiske placering. Der udregnes bl.a. følgende:

 • Gennemsnitlig skade i hele besætningen
  Hvert lungesæt bliver vurderet og får målt den procentvise skadeudbredelse. Herefter udregnes gennemsnittet for samtlige testede lungesæt i besætningen.
 • Gennemsnitlig skade hos syge grise
  Udregnes så et stort antal raske grise i besætningen ikke giver et misvisende billede.
 • Gennemsnitlig antal fortætninger i forreste del af lungerne
  Udregnes for at undersøge, om der tidligere har været Mykoplasma i besætningen og anslå omfanget.
 • Ap-indeks
  Information om tilstedeværelsen af brysthindear, der indikerer, at grisen tidligere har haft Ap-lungebetændelse og vurdere omfanget af tidligere skader.  

VIL DU VIDE MERE?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om CLP.

Last update: 05/07/2021

Tilbage til toppen