Pas på grisens tarm ved fravænning uden zink

Zinkfri fravænning kan give udfordringer, så pas på grisens tarm i farestalden.

Zinkfri fravænning kan give udfordringer, særligt hvis grisens tarm ikke er moden til at fordøje fast føde. Styrk grisen ved at optimere på samtlige af rutinerne i farestalden – det er her kimen for den gode fravænning lægges. 

Hvad grisen udsættes for i farestalden følger den videre i livet. Blandt andet derfor er det vigtigt at sikre grisen optimale betingelser allerede i farestalden.

"Nu hvor zinkoxid er ved at være fortid, er det nødvendigt at fokusere endnu mere på de ting, der kan stresse grisen. Vi ved, at en sund tarm tidligt i livet, har stor betydning for at undgå sygdom senere i livet. Og da tarmen modnes med alderen, er grisens alder ved fravænning afgørende for, om den er klar til at optage fast føde efter fravænning. Hertil kommer at grisens egen immunitet og evne til at modstå smitte, også afhænger af dens alder", forklarer Anja Kibsgaard, dyrlæge og produktchef hos Ceva.

Pattegrise må ikke fryse

En måske lidt overset stressfaktor ift. fravænning uden zink er temperaturen i farestien og brug af smågrisehulen her. Studier viser, at temperaturen i stien har betydning for, om grisen udvikler skader på tarmen1. Mild til moderat lav kropstemperatur påvirker tarmen og kan bevirke, at grisen bliver mere modtagelig for sygdom.

"For at undgå skader på tarmen og mindske modtageligheden for sygdomme, kan du for eksempel tørre grisene af efter faring og hjælpe dem med at bruge smågrisehulen", forklarer Anja Kibsgaard.

Desuden skal du være opmærksom på, at somælk ikke indeholder tilstrækkeligt med jern til at forhindre blodmangel hos pattegrise.  Derfor er tildeling af jern nødvendigt, og et studie har vist, at der er forskel på effekten mellem forskellige typer af jern2

Læs mere om jern:

Zinkfri fravænning – en udfordring i hverdagen.

Sygdomme påvirker tilvæksten

Studier viser også at smitte i farestalden følger grisen efter fravænning. For eksempel viser et studie at forekomsten af Lawsonia er lavere efter fravænning, hvis grisene er behandlet mod coccidiose i farestalden3.

Coccidiose, som giver skader på tarmens slimhinde, kan forekomme uden sygdomstegn i farestalden. Denne forekomst kaldes for subklinisk – uden klink. Bliver grise med subklinisk coccidiose behandlet med toltrazuril, har studier vist, at grisenes daglige tilvækst stadig blev forbedret4.

"Det er vigtigt at holde sygdomme fra døren i farestalden og være opmærksom på, at nogle sygdomme kan forværre hinanden. Det er coccidiose og tarmbrand type A eksempler på. Så fravænning uden zink starter allerede i farestalden. Tal derfor med din dyrlæge eller rådgiver om, hvordan du giver grisene de bedste betingelser i lige præcis din besætning", slutter Anja Kibsgaard. 

Læs også om:

Holdstyring og ensartet fravænning                       

Coccidiose hos grise

                                    

Spædgrisediarré og pattegrisediarré           
    

Tarmbrand type A             

Hvornår er grisen klar til fravænning? - lyt til podcast fra Ceva

Er grisen klar til fravænning? Hør vores seneste podcast
                                                                                     

Kilder

1 Schneider P., Stanley R. Hamilton, David L. Dudgeon (1987): Intestinal Ischemic Injury following Mild Hypothermic Stress in the Neonatal Piglet. Pediatric Research. Vol. 21, No. 4, 1987.
2 Morales, J. ; Manso, A. ; Martín-Jiménez, T. ; Karembe, H. ; Sperling, D. (2018). Comparison of the pharmacokinetics and efficacy of two different iron supplementation products in suckling piglets. Journal of Swine Health and Production 2018 Vol.26 No.4 pp.200-207 ref.21.
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183216649
3S. McOrist; R. Blunt; H. El-Sheikha; A. Morillo Alujas; M. Ocak; A. Denize (2010). Evaluation of efficacy of oral toltrazuril (Baycox 5% ®) for the improvement of post-weaning gut health in pigs. The Pig Journal 63: 73-79.
10 Dominiek Maes, Philip Vyt, Patrick Rabaeys, Dominique Gevaert (2007). Effects of toltrazuril on the growth of piglets in herds without clinical isosporosis. The Veterinary Journal 173: 197-199. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16122955/

Tilbage til toppen