Succes med holdstyring og ensartet fravænning

Vil du have succes med holddrift med søer, skal du stile efter ensartet fravænningsalder.

Vil du have succes med holddrift med søer, skal du stile efter ensartet fravænningsalder. På den måde kan du bedre styre grisenes fodring og mindske risikoen for tabsvoldende sygdomme efter fravænning. Men det kræver rigtig god kommunikation mellem staldafsnit allerede umiddelbart efter faring.

Grisens fravænningsalder er vigtig

Grisens fravænningsalder har betydning for, om den kan klare at spise fast føde, uden at stresse fordøjelsessystemet. Fravænningsalderen har også betydning for grisens immunitet, og dermed hvor modstandsdygtig den er overfor smitte, når den flytter til klimastalden, hvor flere sygdomme kan florere. Fravænner du grise ved 3 uger, kan de være mere sårbare og udfordret end grise, der fravænnes ved 4 uger.

   

Unge grise kan også adfærdsmæssigt have svært ved at finde foder og tidspunkter til at spise. For i farestalden styrer soen begivenhederne, og det er først, når grisene er ældre, at de går fra at gøre som stifællerne til at være mere selvstændige. derfor spiser de måske for meget, måske spiser de for lidt – begge dele stresser grisens fordøjelse, og gør den mere udsat.

    

"Når du fravænner dele af et hold tidligere end den resterende del for at få plads til farende søer i farestalden, får du et ugehold bestående af grise med forskellig fravænningsalder. Den variation kan give dig store udfordringer i forhold til at finde foderblandinger alle aldre af grise kan fordøje, og som ikke koster dig dyrt. Samtidigt har du grise, der har forskellig modstandskraft overfor sygdomme", forklarer svineproduktionskonsulent Henrik Bech Pedersen fra Ceva.

   

Henrik Bech Pedersen påpeger desuden vigtigheden af god kommunikation mellem staldafsnit, især mellem farestalden og løbeafdelingen.

   

"For at du får succes med din holddrift, skal dine medarbejdere i løbeafdelingen og i farestalden tale rigtig godt sammen og lægge fælles planer, i tide! I farestalden udvælger dine medarbejdere allerede umiddelbart efter faring de søer, der skal udsættes. Ud fra de beslutninger skal medarbejderne i løbeafdelingen sætte det antal polte i gang med brunstsynkronisering, der skal til for at udfylde ugeholdet. Polte og søer, der skal indgå i samme ugehold, bliver på den måde insemineret på samme tid. Herudover skal du tage højde for omløbere og have forsikringssøer parat til ugeholdet", forklarer Henrik Bech Pedersen.

     

God kommunikation kan give dig succes.

    

Læs mere om holdstyring og ensartet fravænning

     

Tilbage til toppen