Varmestress hos søer (DK/EN)

... kan påvirke reproduktionen.

En varm sommer kan give dine søer varmestress, der påvirker foderoptagelsen hos søerne, som producerer mindre mælk. Det giver højere dødelighed i farestalden og lavere fravænningsvægt. Ofte taber søerne sig pga. lavere foderoptag, hvilket påvirker deres huld og næste reproduktionscyklus negativt. Derudover medvirker varmestress til forlængede faringer, som giver dårligere velfærd hos søerne og et øget antal dødfødte pattegrise. Du kan undgå varmestress hos dine søer med en række tiltag i stalden.

Hvad du bør gøre

  • Sørg for nem og hurtig adgang til vand for søerne. En vandventil skal give min. 4 L vand pr. min. En diegivende so drikker 35-50 L vand pr. dag. Tjek med en kraftig plastikpose om ventilen giver 1 L vand pr. 15 sek.
  • Overvej fodertilskud til soen, da det øger appetitten og dermed pattegrisenes vægt.
  • Flyt fodringstidspunktet fra den varmeste tid på døgnet: undgå kl.11.00-21:00.
  • Efterse ventilationssystemerne. Se om der er fri adgang for luftindtag i ventiler og udhæng, og at der ikke er skidt og belægninger i skorstene. Dette kan nedsætte ventilationskapaciteten med op til 10-15%.
  • Efterse køling og overbrusning og sørg for at have ekstra rengjorte dyser klar. Når kølingen kører meget, kalker dyserne hurtigt til.
  • Kør kølingen længe nok til at søerne faktisk bliver kølet! 1-2 min. hver time er ikke nok på de varme dage.
  • Når intet andet virker: brug en højtryksrenser med turbodyse og blæs forstøvet vand ud i rummet.

Hvad du IKKE bør gøre

    

  • Afmontere vinduerne. Det udligner undertryk i ventilationen og giver god luft til de søer, der står tæt på vinduerne, mens resten får det endnu varmere. Om natten risikerer du træk fra de tomme vinduesrammer.

Download tjeklister - på Dansk og English

    

Hent downloads om varmestress og mange andre relevante emner til staldgangen

Materiale til download

    

Tilbage til toppen