Gumboro - IBD

Gumboro kan være yderst smitsom og svær at komme af med

Gumboro kan være yderst smitsom og skadelig for produktionen 

På denne side finder du:

Symptomer på gumboro

Hvordan smitte gumboro?

Forebyg gumboro

    

Gumboro sygdom hos fjerkræ er en meget smitsom virussygdom, også kendt som infectious bursal disease (IBD). Gumboro-virus inficerer kyllinger i alderen 3-6 uger og kan have stor økonomisk betydning for produktionen, alt efter hvor sygdomsfremkaldende den er.

   

Gumboro påvirker kyllingerne på forskellige måder:

 • Nedsat vægt
 • Uens tilvækst
 • Øget foderforbrug
 • Øget modtagelighed for andre infektioner
 • Forhøjet dødelighed
 • Generel sløvhed i flokken
 • Øget kassation

Symptomer på gumboro

Gumboro findes i tre former:

   

 • Akut (tydelige kliniske symptomer)
 • Subklinisk (skjult uden tydelige kliniske symptomer)
 • Immunsuppressiv (mindsker kyllingens evne til at modstå andre infektioner)

   

Den subkliniske form er for øjeblikket i fremmarch i Danmark og er på verdensplan den mest forekommende hos slagtekyllinger. 

   

Når gumboro optræder subklinisk har dyrene ingen typiske symptomer, og det betyder, at du skal få mistanke til subklinisk gumboro, når du oplever:

 • Et fald i flokkens ydelse
 • En let stigning i dødelighed
 • Stigende foderforbrug
 • Faldende slagtevægt
 • Uens dyr i flokken

Subkliniske gumboro kan derfor have store økonomiske konsekvenser, og desværre kan den være i staldene og flokkene, uden at der er tydelige symptomer på sygdom.

DELTAG I OVERVÅGNING FOR

GUMBORO OG IB

Ønsker du at deltage i overvågning af de to sygdomme og have værktøjer til at mindske smitte og dermed dine tab, eller vil du blot gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte

fjerkrædyrlæge Johanne Juul hos Ceva

Gumboro-virus angriber bursa Fabricius og kan føre til store produktionstab

Foto: Gumboro-virus angriber bursa Fabricius, som er meget vigtig for udviklingen af kyllingens immunforsvar. Fotoet illustrerer uens størrelse på bursa Fabricius udtaget i en flok med gumboro.

Hvordan smitter gumboro?

Gumboro-virus kan smitte fra kylling til kylling, eller fra en flok til en anden med udstyr, beklædning og mandskab. ER din besætning først smittet med subklinisk gumboro, er sygdommen næsten umulig at slippe af med igen, for den er til stede i eller omkring husene inden de daggamle kyllinger indsættes. Det er derfor vigtigt med en god handlingsplan for effektivt at kontrollere smitten og undgå produktionstab.

Gumboro er næsten umulig at komme af med igen

Gumboro-viruset er ekstremt modstandsdygtigt og er næsten umuligt at udrydde, når først virusset er i stalden.

God hygiejne, grundig rengøring og desinfektion spiller en afgørende rolle for at mindske smittetrykket og for at forhindre nye virusvarianter i at udvikle sig.

Forebyg gumboro

Fordi gumboro er så svær at slippe af med igen, når først sygdommen har gjort sin entre i din besætning, er det vigtigt at forhindre, sygdommen overhovedet kommer ind i din besætning. Er den der allerede, kan vaccination være en hjælp til at mindske nogle af dine produktionstab, og samtidigt forhindre at sygdommen kommer ud af kontrol. 

Et velstruktureret vaccinationsprogram kan:

 • Sikre kontinuerlig beskyttelse mod gumboro fra levering af de daggamle kyllinger til afgang til slagteriet eller æglægger stald
 • Beskyttekyllinger mod kliniske symptomer og følgesygdomme
 • Mindske udskillelse af virus til omgivelserne
 • Mindske risikoen for et højere smittetryk, rotation efter rotation
 • Stoppe udviklingen af gumboro-virus hen imod en form, der giver øget dødelighed eller ikke er dækket af de nuværende vacciner.

Gumboro kan have flere forskellige ansigter afhængigt af, om den er akut, subklinisk eller immunsuppressiv. Uanset hvilken form påvirker den producentens produktionsresultater, så tal med din besætningsdyrlæge om forebyggende tiltag.

                        

Få tips og tricks med Ceva Fjer

Du er altid velkommen til at følge Ceva og fjerkrædyrlæge Johanne Juul i Facebookgruppen Ceva Fjer.

Klik ind og søg om adgang

Få tips og tricks om fjerkræproduktion i Facebookgruppen Ceva Fjer

Læs også om IB - infektiøs bronkitis

Læs også om services og udstyr

   

Tilbage til toppen