Smerte var på programmet, da kvæg- og grisedyrlæger mødtes i Vejle

Smerteforskere lagde viden på bordet, og dyrlægerne diskuterede smerte blandt produktionsdyr.

PRESSEMEDDELELSE
2. december 2022

I denne uge mødtes en stor gruppe kvæg- og grisedyrlæger i Ceva Animal Health’s nye nordiske hovedsæde i Vejle for at høre ny forskning om smerter og inflammation. To smerteforskere lagde viden på bordet, og dyrlægerne fik diskuteret smerte blandt produktionsdyr.

  

Ceva Animal Health var vært og lagde lokaler til, da kvæg- og grisedyrlæger i denne uge mødtes i Vejle for at høre nyt om smerter og inflammation. To forskere fremlagde hver deres viden om smerter og inflammation: Stine Jacobsen, dyrlæge og professor ved Københavns Universitet og Sarah Tangsgaard Christensen, dyrlæge ph.d. ved Dansk Hovedpinecenter.

   

"Alle, der har dyr tæt inde på livet, ved, hvor svært det kan være at vurdere, om et dyr har ondt, hvor ondt dyret har, og hvad årsagen er. På mødet fik vi mere viden om, hvad vi dyrlæger skal holde øje med", forklarer Maja Albrechtsen, kvægdyrlæge og Veterinary Service Manager hos Ceva Animal Health.

  

Praktisk håndtering af smerte
Stine Jacobsen fra Københavns Universitet fortalte blandt andet om, hvordan dyrlæger kan score smerte indenfor de forskellige dyrearter, og hvornår i smerteforløbet behandling kan have størst effekt.

  
"Praktiske værktøjer til at opdage smerte hos både grise og kvæg er vigtigt for os i hverdagen. Udover ændringer i adfærd fortalte Stine Jacobsen blandt andet om, hvordan både grise og kvæg kan trække musklerne i ansigtet sammen, når de er i smerte og derved ændre ansigtsudtryk. Det er værdifuld viden, og det er interessant, hvad IT-teknologien eventuelt kan hjælpe os med i fremtiden i forhold til f.eks. ansigtsgenkendelse", påpeger Maja Albrechtsen.

  
Smerte følges ofte af inflammation, der giver dyret feber. Derfor blev det seneste indenfor varmesøgende teknologi af produktionsdyr omtalt.

  

Kan kvæg- og grisedyrlæger lære af hinanden?
Sarah Tangsgaard Christensen gik et par spadestik dybere og fokuserede på mekanismerne i forbindelse med migræne hos mennesker, hvilket blandt andet gav anledning til en snak, om dyr, ligesom mennesker, kan få hovedpine.

  
I forbindelse med et par workshops havde kvæg- og grisedyrlæger mulighed for at diskutere forskelle og ligheder mellem de to dyrearter.

  
"Smerte er et tværfagligt emne, og mon ikke vi dyrlæger kan lære af hinanden, uanset om vi arbejder med grise eller kvæg? Og mon ikke også vi på en måde kan drage nytte af den humane forskning? Det tror jeg, og det udbytte håber jeg, deltagerne også fik i forbindelse med mødet og de to workshops, vi afholdte i løbet af aftenen", slutter Maja Albrechtsen.

  
Hvilken økonomisk betydning, smerte eller inflammation har for produktionen, er stadig ikke helt afklaret. 

  
Smerte- og inflammationsmødet var det første event Ceva Animal Health afholdte i sit nye nordiske hovedsæde i Vejle. Ceva Animal Health håber at afholde flere faglige events i de nye lokaler i årene, der kommer.

  

Yderligere oplysninger
Maja Albrechtsen, kvægdyrlæge og Veterinary Service Manager hos Ceva Animal Health
Maja.albrechtsen@ceva.com; mobil: 54 33 25 13

Tilbage til toppen