Kampagne-initiativ fokuserer på bedre overlevelse for grisene

Pressemeddelelse McMarts - en måned med fokus på smittebeskyttelse

PRESSEMEDDELELSE

1. MARTS 2024

   

Kampagne-initiativ fokuserer på bedre overlevelse for grisene 

  

Hele marts måned kører medicinalfirmaet Ceva Animal Health kampagnen McMarts, der har fokus på smittebeskyttelse i grisestalden. God smittebeskyttelse er vigtig for grisenes sundhed og trivsel og dermed også produktiviteten.

    

Med god smittebeskyttelse kan man forbedre grises sundhed og velfærd og samtidigt opnå en bedre overlevelse. Lige netop den konstellation har medicinalfirmaet Ceva Animal Health fokus på i kampagnen McMarts, som vil køre hele marts måned.

    

”Vi kører denne kampagne for at øge viden og forståelsen for, hvad god smittebeskyttelse kan gøre for grisenes sundhed og dermed også for produktiviteten. Selvom mange besætninger er dygtige til at forhindre, smitte kommer ind i besætningen og forhindre smitte mellem grise, så kan man altid blive bedre”, forklarer Charlotte Sonne Kristensen, dyrlæge og teknisk marketing manager hos Ceva.

    

Område med politisk fokus
I begyndelsen af februar i år blev regeringen sammen med seks andre partier enige om en ”dyrevelfærdsaftale”, hvor blandt andet forbedret overlevelse af pattegrise, reduktion af antibiotikaforbruget og forbedret velfærd er i fokus. McMarts tapper ind i dette politiske ønske, forklarer Charlotte Sonne Kristensen:

    

”I McMarts har vi fokus på den gode start for grisen. Med en god start, vil grisen være mere robust senere i livet, hvor den kan møde sygdomme og andre store udfordringer. Starten på grisens liv er den sværeste periode for grisen. Det viser sig bl.a. ved, at flest grise dør i den første leveuge. Den næste store udfordring er tiden omkring fravænning, hvor grisens eget immunforsvar endnu ikke er helt udviklet og grisen flyttes, skifter foder og i det hele taget gennemgår en stor omvæltning. Derfor er god smittebeskyttelse omkring dette tidspunkt ekstra vigtigt”.

    

Charlotte Sonne Kristensen påpeger desuden på, at en afledt effekt af god smittebeskyttelse, er et lavere antibiotikaforbrug, for sunde grise har mindre brug for antibiotika end syge grise.

    

Mere viden om smittebeskyttelse

     

En del materiale er udarbejdet til kampagnen, dels i form af instruktionsvideoer, indhold på SoMe og hjemmesiden samt podcasts. I supplement til de 5 podcasts, der allerede ligger tilgængeligt om smittebeskyttelse i Ceva’s ”Griseriet podcast”, så kommer der to nye podcasts i løbet af marts. Her er eksperter inviteret i studiet til at give tips og gode råd om, vigtigheden af god vandkvalitet i stien samt effektiv rengøring og desinfektion. Desuden kan man hele marts teste sin viden i en ”Tip en 13’er”.

     

Navnet ”McMarts” er afledt af måneden marts og det universelle begreb McRebel, der konkretiserer, hvordan man bedst holder smitte ude af besætningen, og hvis smitten er kommet ind, hvordan gode arbejdsprocedurer kan mindske smitte mellem grise.

      

Det er andet år i træk, at Ceva Animal Health kører kampagnen McMarts.

     

Yderligere oplysninger:

Charlotte Sonne Kristensen, dyrlæge og teknisk marketing manager hos Ceva Animal Health: charlotte.sonne@ceva.com; mobil: 2463 1682

     

Fakta om kampagnen McMarts

  • Kampagnen McMarts kørte for første gang i marts måned 2023. Navnet er et ordspil mellem måneden marts og McRebel.
  • McRebel er et amerikansk begreb og en forkortelse, som står for: Management Changes to Reduce Exposure to Bacteria to Eliminate Losses from PRRS (på dansk: Ændringer i ledelse for at reducere eksponering for bakterier for at mindske tab ved PRRS)
  • Læs mere om smittebeskyttelse på ceva.dk 
  • Hør podcasts om smittebeskyttelse i Ceva’s ”Griseriet podcast”

     

Tilbage til toppen