Få luft på bundlinjen med CLP

Sunde lunger er vigtige for grises tilvækst og trivsel. Ceva tilbyder et gratis lungeprogram, som kan give dig luft på bundlinjen.

Sunde lunger er vigtige for grises tilvækst og trivsel. Lungesyge, almindelig og ondartet, kan gøre så stor skade på grisenes lunger, at du som landmand vil opleve, at blandt andet tilvæksten i de enkelte hold svinger en del, og basisvægten er svær at nå til tiden. Og det går ud over din bundlinje. Ceva tilbyder et gratis lungeprogram, som kan give dig luft på bundlinjen. 

Almindelig- og ondartet lungesyge er udbredt i de danske grisebesætninger, og får du ikke grebet ind i tide, kan det gå ud over grisenes tilvækst og velfærd, og ultimativt mærker du det på din bundlinje. Dine produktionsomkostninger stiger, når dine grise ikke vokser ens, og når du ikke kan levere til slagtning, som du har planlagt.

Men hvordan kan du få hjælp til at ensrette din produktion, så du bedre kan styre holddriften, få tømt sektioner og bufferstald til tiden? Ceva har en god løsning, som du kan tale med din dyrlæge om er relevant for dig.

Hvordan ved jeg, om CLP er noget for mig?

Nogle af de mere åbenlyse tegn på, at du har lungesyge i din besætning, kan du selv holde øje med.

"På slagteriet undersøges slagtegrise rutinemæssigt for brysthindear, og det skal du være opmærksom på, når du modtager din afregning. Brysthindear er nemlig tegn på, at dine grise har ondartet lungesyge. Selvom man skulle tro at grise med ondartet lungesyge ville hoste, så gør de det ikke. Det gør simpelthen for ondt. Men har grisene almindelig lungesyge, så hoster de", påpeger Charlotte Sonne Kristensen, dyrlæge og Produktchef hos Ceva Animal Health.

Udsving i tilvækst påvirker bundlinjen

Charlotte Sonne Kristensen påpeger endvidere, at når grisene har brysthindear eller hoster, eller du i din besætning oplever udsving i tilvækst og trivsel, så er det en god ide at få undersøgt grisenes lunger ved slagtning og drage fordel af Ceva Lunge Program. Cevabetaler for den uvildig undersøgelse af lungerne.

Lungerne, der bliver udtaget ved slagtning, undersøger Veterinært Laboratorium i Kjellerup, og resultatet sammenfattes i en let forståelig rapport, som du og din dyrlæge kan bruge til at igangsætte forebyggende tiltag.

Læs mere og kom i gang med CLP

CLP - en gevinst for din besætning

Tilbage til toppen