Internationale støtteprogrammer

Læs nedenfor om nogle af de projekter Ceva har engageret sig i rundt om i verden

Ceva og SOS-projektet

SOS-kampagnen ("Stamp Out Sleeping sickness", dk: "udryd sovesyge") er et offentlig-privat partnerskab, som blev søsat i 2006 i Kampala, Uganda. Denne kampagne blev iværksat pga. nødsituationen i det nordlige Uganda, hvor to stammer af human tryoanosoma brucei (sovesygeparasitten) truede med at konvergere. Indtil nu har SOS-programmet financeret behandlingen af 250.000 kvæg i de fem distrikter Apac, Dokolo, Kaberamaido, Lira og Amolatar. Dyrene er blevet befriet for infektionen ved en enkelt injektion af den trypanocidale medicin. For at forebygge mod  reinfektion efterfølges dette af behandling med et insekticid på dyrenes ben og bug, som er de steder hvor tsetse-fluerne foretrækker at ernære sig.

SOS-programmet har haft følgende store succeser inden for forskellige områder:

  1. Undgået at de to former for sovesyge er konvergeret.
  2. Reduceret antallet af sygdomstilfælde i de områder, hvor der er behandlet.
  3. Skabt arbejdspladser ved at stille veterinærmedicinske produkter og fagkundskab til rådighed.
  4. Markant forbedret menneskers og dyrs sundhed og livskvalitet i SOS-områderne

Projektets fase 2 med udvidelse af initiativet til andre områder er planlagt til år 2010.

For yderligere information se: SOS-hjemmesiden

Ceva og GALVmed

En alliance mellem Ceva Santé Animale, det internationale samfund, civilsamfundet og forskere medvirker til en markant forskel for mennesker, som lever under fattige forhold. Ceva har forpligtet sig til at være et aktivt medlem af GALVmed, en global non-profit-alliance, som består af offentlige, privat og statslige partnere, der i øjeblikket understøttes af Bill og Melinda Gates-fondet. Cevas tilstedeværelse i udviklingslande og firmaets tekniske know-how vil bidrage til denne alliance, hvis mål det er, at redde dyr og menneskeliv ved at gøre vacciner, diagnostik og medicin tilgængelige for selv de mest forarmede besætningsejere

Se mere på GALVmed-hjemmesiden

Ceva og heste

Ceva har valgt at rette sit firmasponsorat mod hestesporten, en sportsgren som symboliserer forbindelsen mellem dyr og menneske. Vi har indgået et partnerskab med succesfulde ryttere som Stephan Lafouge og Valéri Salles og sørger for veterinær bistand til deres heste. 

Q-feber m.fl.

75% af de nye sygdomme, som rammer mennesker, stammer fra dyr. Ceva bidrager til den verdensomspændende kamp mod brucellose, fugleinfluenza og andre zoonoser som f.eks. Q-feber, som for nyligt er blevet en trussel mod folkesundheden i Nederlandene.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen (WHO) diagnosticeres der årligt 500.000 tilfælde af brucellose hos mennesker. Overførslen af brucellose fra dyr til mennesker sker især ved indånding af støv, som er kontamineret med brucellosebakterien eller ved at drikke ubehandlet mælk fra inficerede dyr. 

Som den eneste internationale, veterinærfarmaceutiske gruppe, der stadig er aktiv i bekæmpelsen af brucellose, deltager Ceva i forbyggelseskampagner, der gennemføres i de lande, hvor sygdommen er endemisk. Gruppen tilbyder sundhedsmyndighederne en fuldstændig vaccinationsløsning ved at kombinere produktet med faglig ekspertise.

Ceva har udviklet en ny vaccinetype, VECTORMUNE HVT-A1, en vektorvaccine, som har gjort virksomheden til en af hovedaktørerne i kampen mod udbredelse af fugleinfluenza i verden.

I 2020 forventes der at være et underskud på 50% i verdens proteinproduktion. Ceva søger i denne sammenhæng aktivt efter nye løsninger for at bidrage til forbedringen af verdens animalske proteinproduktion.

Last update: 29/09/2020

Tilbage til toppen