Økonomi og bundlinje

Vaccination skal kunne betale sig!

De direkte omkostninger forbundet med PCV2 varierer mellem besætninger. Der er dog en sammenhæng mellem tilvækst og PCV2-niveauet i blodet på ikke-vaccinerede grise. Med en blodprøveprofil i besætningen får du indblik i om det kan betale sig at vaccinere mod PCV2. Både medium og højt niveau af PCV2-udskillelse i klimagrise og slagtesvin har betydning for bundlinjen. 

PCV2 KOSTER TILVÆKST

Figuren viser resultaterne af et spansk studie med 172 grise (Segales 2015). Grisenes PCV2-niveau blev målt på blod 4 gange i perioden fra grisene var 3 uger til 21 uger gamle, og målingerne blev sammenholdt med deres gennemsnitlige produktivitet i perioden.

Denne produktionsforskel mellem medium og lavt niveau på ca. 20g daglig tilvækst koster dig, ifølge SEGES, ca. 7,5 kr*. Mens produktionsforskellen mellem højt og lavt niveau på min. 60 g vil koste dig 23 kr*

Et andet studie undersøgte 147 engelske besætninger (Alarcon et. al 2013). Dette studie viser, at grise med kliniske symptomer på PCV2 forenelige med PMWS havde 26 % (p<0,01) reduceret tilvækst i forhold til ikke PCV2-inficerede grise. Hvilket svarer til tab på ca. 71 kr pr. gris** med symptomer, og at PCV2-inficerede grise uden tydelige kliniske symptomer (subklinisk PCV2) havde 16 % nedsat tilvækst (p<0,01), svarende til tab på ca. 43 kr pr. gris**. Hele 73 % af de subklinisk inficerede grise havde med sikkerhed en lavere daglig tilvækst sammenlignet med ikke-inficerede grise.

SUBKLINISK PCV2 LIGGER UNDER OVERFLADEN

De kliniske symptomer i besætningen, er ofte kun toppen af isbjerget. Samtlige besætninger med grise, der havde kliniske symptomer på PCV2, havde en større andel af grise med subklinisk PCV2 i forhold til andelen af grise med klinisk PCV2 (Alarcon et al. 2013).

Hvor stor en andel af grisene, der er positive for subklinisk og klinisk PCV2, vil variere afhængig af tidspunktet for klinisk undersøgelse/prøveudtagning samt mellem hold og besætning.

Vaccination skal kunne betale sig

I besætninger, der oplever PCV2-relateret sygdom hos vækstgrisene, har SEGES undersøgt den forbedrede produktivitet efter vaccination. Konklusionen fra i alt 66 studier tyder på, at du kan opnå ca. 30g øget daglig tilvækst samt en halvering af dødeligheden***. Det svarer i gennemsnit til 11,5 kroner pr. gris* for tilvæksten samt 3,6 kr. pr. 1 % point reduceret dødelighed.

PCV2 er kun forbundet med høj dødelig ved direkte PMWS (klinisk PCV2) eller PDNS. Subklinisk PCV2 medfører nedsat tilvækst, forøget foderforbrug og let forøget dødelighed. I sohold medfører PCV2 omløbninger, dødfødte, stenfostre mv. Derudover medfører PCV2-udskillelse (viræmi) i grisene, at de bliver mere modtagelige over for andre infektioner, der kan påvirke deres produktivitet eller reproduktion negativt.

Husk din dyrlæge er altid behjælpelig med at vurdere, om du kan forbedre produktionen ved at vaccinere pattegrisene mod PCV2, og om du får det optimale ud af din pattegrisevaccination eller får mere gavn af at vaccinere soholdet.

Kilder

*Beregnet ud fra at 33,3% af tabet ligger i smågriseperioden, og 66,6% af tabet ligger i slagtesvineperioden, samt med en notering på 11kr.
SEGES svineproduktion (2020), nr. 2002, "Økonomiske konsekvensberegninger - januar 2020".
Link: https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2020/2002 (sidst tilgået 17/02/2021).

**Beregnet ud fra referenceværdi i SEGES Svineproduktions notat 2002 med en notering på 11 kr
Link: https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2020/2002 (sidst tilgået 17/02/2021)

*** SEGES Svineproduktion (2009), notat nr. 840, "Effekt af vaccination mod porcint circovirus type 2 - en metaanalyse af eksisterende undersøgeæser"
Link: https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/lu_medd/2009/840 (sidst tilgået 17/02/2021).

Alarcon et al (2013): "Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England – An economic disease mode"

J. Segales (2015): "PCV2 viraemia, a load-dependent effect on average daily weight gain"

Last update: 16/04/2021

Tilbage til toppen