Almindelig lungesyge

Om almindelig lungesyge (mykoplasma hyopneumoniae) hos grise

Om almindelig lungesyge (mykoplasma) 

Mykoplasma er en gruppe af bakterier, hvoraf nogle giver sygdom hos grise. Mykoplasma hyopneumoniae (forkortet mykoplasma) er den bakterie, der forårsager almindelig lungesyge (også kaldet enzootisk pneumoni eller EP) hos grise.  

Almindelig lungesyge er en af de mest almindelige luftvejssygdomme hos grise i Danmark. Den beskadiger lungerne, så andre sygdomme og bakterier lettere kan angribe lungerne, heriblandt Pasteurella multocida og strep. suis. 

Mykoplasma er ofte en del af et større kompleks af luftvejssygdomme (PRDC), hvor co-infektion med f.eks. PRRS, PCV2, ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae-Ap) og/eller Pasteurella multocida forværrer sygdommen markant. 

ÅRSAG  

Mykoplasma sætter sig på de fimrehår (cilier), der sidder på cellerne i lungerne. Fimrehår er en vigtig del af luftvejenes forsvar mod sygdomme, og mykoplasma får dem til at klæbe sammen og nedbryder dem til sidst helt.  

Mykoplasma-bakterien udskilles via trynesekret og smitter ved direkte kontakt mellem tryner, men det kan også sprede sig fra besætning til besætning via luften - især om efterårs- og vintermånederne. 

I alderssektionerede stalde er det slagtesvinene, der får mykoplasma, men det ses også blandt klimagrisene (helt ned til 8 uger gamle) i kontinuerligt drevne stalde. Mykoplasma findes i de fleste besætninger, men hvis smitten kommer til en ny besætning, ser man udbrud, hvor stort set alle aldersgrupper får symptomer på samme tid. 

ALMINDELIGE SYMPTOMER 

Almindelige symptomer på mykoplasma hos grise er: 

  • Tør hoste 
  • Nedsat tilvækst 
  • Øget foderforbrug 
  • Rammer mange grise i besætningen, men kun få dør  

Dårlige lunger koster på bundlinjen.

En gris med 10% lungeforandret lungevæv som følge af almindelig lungesyge, er først klar til slagtning 8 dage senere end en gris med sunde lunger uden forandringer. Med Ceva Lunge Program (CLP) kan du gratis får undersøgt dine grises lungesundhed. Efterfølgende modtager du og din dyrlæge en rapport, så I sammen kan igangsætte tiltag til forbedring af tilvækst og trivsel.

CLP - en økonomisk gevinst for din besætning 

Andre relevante mykoplasma-bakterier: 

  • Mykoplasma hyorhinis, som giver forkølelseslignende symptomer, mellemørebetændelse, lungebetændelse, ledbetændelse, øjenbetændelse og aborter hos søerne. Den ses ofte hos patte/klimagrise (3 - 10 uger) 
  • Mykoplasma hyosynoviae, som giver smertefuld ledbetændelse hos de ældste grise (oftest 3 - 5 mdr.), der kan give nedsat trivsel og appetit 
  • Mykoplasma suis, som giver udtalt blodmangel, bleghed, feber, gullig og blålig hud, øget dødelighed samt stigning i antallet af aflivninger, uopmærksomhed, mælkemangel og søer, der passer sine grise dårligt. 

Last update: 28/02/2022

Tilbage til toppen