Behandling og forebyggelse

... Med jerntilskud til smågrise efter faring.

Undgå jernmangel hos smågrise

Jernmangel hos pattegrise er en af de primære årsager til blodmangel el. anæmi hos grise. Ved at tildele 200 mg jern efter faring, kan du undgå at grisene får jernmangel. Jern kan gives ved injektion eller oralt. Med en injektionsopløsning er du sikker på, at hver gris får den rigtige dosis

Hæmoglobin-niveauet er lavere hos grise med hurtig tilvækst i perioden op til fravænning, selvom de har fået tildelt 200 mg jern kort efter faring. Det tyder på, at deres jerndepoter er ved at være opbrugte, og de er i risiko for jernmangel og at udvikle anæmi. Du kan måle hæmoglobinniveauet hos grisene direkte på staldgangen.

Last update: 01/02/2021

Tilbage til toppen