Læs nedenfor hvilke bidrag Ceva giver til forbedring af sundheden på verdensplan

75% af de nye sygdomme, som rammer mennesker, stammer fra dyr. Ceva bidrager til den verdensomspændende kamp mod brucellose, fugleinfluenza og andre zoonoser som f.eks. Q-feber, som for nyligt er blevet en trussel mod folkesundheden i Nederlandene.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen (WHO) diagnosticeres der årligt 500.000 tilfælde af brucellose hos mennesker. Overførslen af brucellose fra dyr til mennesker sker især ved indånding af støv, som er kontamineret med brucellosebakterien eller ved at drikke ubehandlet mælk fra inficerede dyr. 

Som den eneste internationale, veterinærfarmaceutiske gruppe, der stadig er aktiv i bekæmpelsen af brucellose, deltager Ceva i forbyggelseskampagner, der gennemføres i de lande, hvor sygdommen er endemisk. Gruppen tilbyder sundhedsmyndighederne en fuldstændig vaccinationsløsning ved at kombinere produktet med faglig ekspertise.

Ceva har udviklet en ny vaccinetype, VECTORMUNE HVT-A1, en vektorvaccine, som har gjort virksomheden til en af hovedaktørerne i kampen mod udbredelse af fugleinfluenza i verden.

I 2020 forventes der at være et underskud på 50% i verdens proteinproduktion. Ceva søger i denne sammenhæng aktivt efter nye løsninger for at bidrage til forbedringen af verdens animalske proteinproduktion.

Tilbage til toppen