Vores vision

Dyr-, mennesker- og jordklodens sundhed hænger uløseligt sammen. Verden har brug for et holistisk syn på sundhed, der forstår, at ved at passe på vores dyr og miljø, sikrer vi bedst vores egen sundhed og fremtid.

Vores nye vision sammenfattet i sloganet "Together, beyond animal health" har tre grundlæggende principper:

Hjælp til at brødføde en voksende befolkning

Spørgsmålet om at sikre fødevarer ressourcer og sikkerhed er afgørende. På nuværende tidspunkt har alle i verden ikke har adgang til tilstrækkelige mængder af animalsk protein. Bæredygtigt intensivt landbrug er og bliver en stadig mere vigtig del af strategien: at brødføde 9 milliarder mennesker i 2050.

I Ceva, vil vi fortsætte med at samarbejde med vores partnere, som er involveret i animalsk protein produktion, for at finde stadig mere effektive måder for opdræt, der stresser dyrene minimalt.

Bekæmpelse af zoonoser

Vi er dedikerede til at bekæmpe zoonoser, som bærer risikoen for alvorlige pandemier, især i en verden med stadig større mobilitet. Vi ønsker at understrege, at sikkerheden ved fødevarer nylig er blevet et omfattende emne af offentlig interesse. Både eksisterende og fremtidige biologiske produkter vil bidrage til at sikre, at vi er i stand til at levere sikker, kvalitets animalsk protein.

Omsorg i hjemmet

Selskabsdyr er en vigtig del af vores liv, og kan i høj grad bidrage til den psykologiske og følelsesmæssige trivsel i vort stadig mere urbaniserede samfund.

Som vores byer vokser, vil dyrlægens rolle i at uddanne folk i, hvordan man bedst kan leve i harmoni med deres kæledyr, vokse.
 
Denne tredobbelte mission er et opnåeligt ideal, men er uden for grænserne for, hvad en virksomhed kan opnå alene. Derfor ønsker vi offentlig at debattere vores tilgang til fremtidens udfordringer, da det kun er sammen med andre fagfolk, vi vil være i stand til at opfylde fremtidens krav til verdens sundhed.

Tilbage til toppen